Foto: Magnus Aronson / IKON

Medlemskap

Det finns många anledningar att vara medlem i Svenska kyrkan. Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med oss. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst – och allt däremellan. Oavsett när det sker så ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över - och det är du som är medlem som gör allt möjligt!

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Kyrkoavgiften beslutas av kyrkofullmäktige i den lokala församlingen/pastoratet och finansierar den lokala församlingens verksamheter. I Åkerbo motsvarar kyrkoavgiften ungefär 65% av församlingens totala verksamhetsintäkter. En liten del av kyrkoavgiften går till stiftet och den nationella nivån i Svenska kyrkan som har i uppdrag att främja och stödja den lokala nivån.

Längre ner på sidan kan du fylla i inträdesformuläret - för att påbörja processen att bli medlem hos oss!

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella

Skicka in blanketten till din församling

Fyll i och skriv ut blanketten. Skriv under med ditt namn, ort och datum och skicka in den till din församling per post.

Åkerbo församling
Medvindsvägen 33A
582 72 Linköping

Om du inte har tillgång till en skrivare, kan du kontakta oss för att få hjälp. 

akerbo.forsamling@svenskakyrkan.se 
013-23 66 50

Därför är jag medlem

Här kan du läsa vad några personer säger om sitt medlemsskap i Svenska kyrkan.

En kvinna står utomhus och spelar gitarr för en grupp barn.

Anledningar att vara medlem

De flesta kommer ibland i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst. Oavsett när ska mötet med kyrkan stärka och ge hopp. Du som medlem gör det möjligt!

Kvinna på huk framför flicka i en kyrka.

Utträde ur Svenska kyrkan

Som medlem är du viktig och du bidrar på olika sätt till kyrkans liv och verksamhet. Här får du veta hur avslutar ditt medlemskap. Att gå ur kyrkan kostar ingenting.