Information och kontakt

Åkerbo församling ligger mellan Linköping och Norrköping. Området består av både landsbygd och tätorter som de snabbt växande Tallboda, Ekängen och Linghem. Här bor över 14 000 människor, omkring 10 000 av dem är medlemmar i församlingen.

Åkerbo - synlig och nära

Läs vår vision.

Foto: Katarina Sandström Blyme

Församlingsinstruktion

Vår församlingsinstruktion hittar du här.

Din plats på jorden

Läs mer om Åkerbo församling i foldern "Din plats på jorden"