Information och kontakt

Åkerbo församling ligger mellan Linköping och Norrköping. Området består av både landsbygd och tätorter som de snabbt växande Tallboda, Ekängen och Linghem. Här bor över 15 000 människor, omkring 10 000 av dem är medlemmar i församlingen.

Vad önskar du veta mer om?

Livets stora händelser

Kyrkan finns med dig genom hela livet. Här kan du läsa mer om dop, konfirmation, vigsel och begravning.

För dig utgiven

Hemsida, Facebook och appar i alla ära, Åkerbo församling vill gärna finnas på pränt också. Vår tidning Församlingsguiden utkommer med 4-5 nummer per år och delas ut till alla som bor inom Åkerbo församlings område.

Gravrätt och vårdåtagande

Vad innebär det att sköta en grav?

Kika i kalendern!

Här hittar du öppettider i kyrkorna, gudstjänster och andra aktiviteter.

Information om personuppgifter - GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt i flera hundra år och det kommer vi fortsätta att göra. Läs mer om hur vi går till väga här.

Intervjuer med anställda

Vill du lära känna vår personal? Här finns flera intervjuer.

Kyrkoavgift och begravningsavgift

Vad är skillnaden på kyrkoavgift och begravningsavgift? Hur mycket betalar jag och vad ingår? Här kan du läsa mer.

Medlemskap

Det finns många anledningar att vara medlem i Svenska kyrkan. Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med oss. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst – och allt däremellan. Oavsett när det sker så ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över - och det är du som är medlem som gör allt möjligt!

En liten pojke håller handen på en regnbåge målad på ett fönster.

Regnbågsnyckeln i Åkerbo

Regnbågsnyckeln visar att medarbetare och förtroendevalda i församlingen har genomgått processmodellen Regnbågsnyckeln och har viljan att arbeta aktivt för en mer inkluderande kyrka. Här hittar du uppgifter om hur modellen är upplagd och hur församlingen arbetar med den.

En diakon sitter ner och samtalar med någon.

Samtal och stöd

När livet är svårt kan du behöva prata med någon. Hör av dig till Svenska kyrkan när du vill prata med en präst eller en diakon. Vi finns här för dig oavsett ålder och livssituation.

Så styrs församlingen

Vart fjärde år är det kyrkoval. Då har du som är medlem i Svenska kyrkan möjlighet att rösta på vilka du vill ska sitta i kyrkofullmäktige och styra församlingen. Läs mer om hur Åkerbo styrs idag.

Uthyrning av Åkerbos församlingshem och församlingsgårdar

Vill du veta mer om, eller hyra en församlingsgård? I Åkerbo församling finns många församlingsgårdar som kan lånas i samband med dop eller begravning. För andra tillfällen går de att hyra. Klicka här för att läsa mer om vad som gäller vid hyra av våra lokaler.

Verksamheter och mötesplatser

Här kan du läsa mer om alla församlingens verksamheter.

Någon håller upp en visselpipa. Ett ansikte syns suddigt i bakgrunden.

Visselblåsartjänst

Visselblåsarfunktionen är en kanal för anonym rapportering av missförhållanden inom Åkerbo församlings organisation.

Åkerbo - synlig och nära

Läs vår vision.

Foto: Katarina Sandström Blyme