Kulturarv

Långsiktighet och varsamhet med vårt kulturarv är viktigt. Att ta hand om byggnader och inventarier från bygdens historia och tidigt kristet liv.

2012 fick Askeby kyrka ny puts. Foto: Maria Bergendahl

Byggnader, kyrkogårdsmurar och omgivningar ska vårdas och renoveras. Klimatoptimering, med fukt och värmebalansering inne i kyrkorna, sparar det materiella kulturarvet. Mässhakar, orglar och gamla målningar ska skötas, visas och bevaras till kommande generationer.

Åkerbo har många medeltida kyrkor med stort kulturhistoriskt värde. Renoveringar och förbättringar måste ständigt göras i samarbete med Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Länsmuseet och Länsstyrelsen. 2012 var det dags att måla om Askeby kyrka (bilden). Kostnaden för sådana arbeten är stora och kan till viss del täckas av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE). Kravet på tillgänglighet till kyrkorum och kyrkogårdar är stort, kulturarvet är allas.

Kolla kulturarvet!

Är du nyfiken på Svenska kyrkans kulturarv? Här finns massor av spännande läsning!

En konservator sitter vid ett bord och handmålar på ett kyrkfönster.

Kyrkoantikvarisk ersättning

På många orter är kyrkan den äldsta byggnaden, och tillsammans med kyrkogården utgör den en sammanhållande symbol för kontinuiteten i samhället. Det är därför viktigt att dess kulturhistoriska värden bevaras genom vård och underhåll.

dopfunten i Askeby lyfts
Foto: Maria Bergendahl

På bilden ovan måste dopfunten från 1200-talet lyftas för att golvet läggs om. Man ska kunna komma upp i koret även om man sitter i rullstol. När arbetet är klart ska det märkas så lite som möjligt av "ingreppet". Det gäller allt arbete med interiören och inventarier, till exempel tavlor som rengörs eller träfigurer som stöldsäkras.

Värme och rätt luftfuktighet är också viktigt i våra kyrkorum. En omfattande installering av ett energi- och klimatoptimeringssystem har gjort att energi och pengar sparas och interiör och inventarier mår bra och håller längre. 

Runsten i en av väggarna på Rystad kyrka.

Runstenar

Åkerbo församling har många runristningar runt eller i våra kyrkor. I Gistad finns en helt dold ristning, på andra håll syns runstenarna som byggmaterial i kyrkogårdsmur eller kyrkgrund. Anders Lavas gör här en genomgång av runor och runristade gravhällar i församlingen.