Kvinnor träffas och stickar kläder till babypaket som skickas till andra länder i bistånd.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Grupper för samtal

Ibland hjälper det att dela tankar och känslor med varandra.

I Åkerbo församling erbjuds, utöver enskilda samtal, olika samtalsgrupper för dig som tycker om att samtala i grupp. Här presenteras några av grupperna. Skulle du vilja samtala i grupp kring ett särskilt ämne eller en särskild situation? Då är du välkommen att höra av dig till oss med ditt förslag.

Sorgegruppen 

En samtalsgrupp för dig som nyligen mist någon närstående (make, maka eller sambo). Ibland kan det vara till hjälp att dela sina tankar med andra som har liknande upplevelser. I andras ord och känslor kan man känna igen sig själv och sin sorg. Dag, tid och plats bestäms utifrån gruppens önskningar.

Kontakta vår diakon Elisabeth Tegnevik för mer information.

Lev vidare - tillsammans

Du som förlorat din livskamrat och det har hunnit gå ett tag. Känns sorgen och ensamheten fortfarande tung? När man träffar andra i samma situation kan vägen bli lättare att gå. Vi träffas en tisdag i månaden kl 14-16 på olika platser i vår församling.

Kontakta vår diakon Elisabeth Tegnevik för mer information.

Deep Talk

Deep talk kan vara ett alternativ till psykoterapi eller enskilda samtal för dig som hellre pratar i grupp.  Gruppen samlas kring en berättelse som får bli spegel till vår egen berättelse. I rummet skapas en lugn atmosfär som möjliggör livsnära samtal.

Grupperna startar löpande och består av som mest sex deltagare som träffas regelbundet under en begränsad tid.

Kontakta vår terapeut Elin Rundh Dapo för mer information.

Elisabeth  Tegnevik

Elisabeth Tegnevik

Diakon

Elin Rundh Dapo

Elin Rundh Dapo

Präst, Terapeut