Miljöarbete kring trycksaker

Pappersval påverkar mycket - både vid framställning och vid leverans av trycksaker. Läs mer här.

Vi tänker alltid kring helheten vad gäller klimatavtryck och specielltkring trycksaker som skickas till många hushåll. Till vår tidning, Församlingsguiden har vi valt ett närproducerat papper från Holmen Paper, som framställs utan att fälla ett enda träd. Pappret heter Holmen TRND och är fossilfritt producerat med ett mycket lågt klimatavtryck. Pappret är mycket lätt och skapas från trädtoppar, rötter och restprodukter från skogsbruk samt framställning av virke. Ett papper som väger väldigt lite minskar också vårt klimatavtryck vid utdelning av tidningen. 

Under pappersprocessen alstras stora mängder värmeenergi som återvinns på olika sätt. Det som inte används i pappersframställningen går till ett närliggande sågverk för att torka virke eller så kan den återvunna värmen gå ut på fjärrvärmenätverket för att värma fastigheter och bostäder i närområdet. Holmen Paper jobbar med cirkuläritet och försöker se till att det blir så lite biprodukter kvar som möjligt. Ett exempel är att vattnet som använts i pappersframställningen renas innan det släpps tillbaka i naturen igen. De fibrer som filtreras bort ur vattnet används till att göra jord som exempelvis kan användas som blomjord. Holmen Paper har länge aktivt arbetat med att minska sitt klimatavtryck genom att bland annat effektivisera energianvändningen. 

Här finns mer information om vad pappret vi använder till tidningen genererar för utsläpp när det skapas.

För dig utgiven

Hemsida, Facebook och appar i alla ära, Åkerbo församling vill gärna finnas på pränt också. Vår tidning Församlingsguiden utkommer med 4-5 nummer per år och delas ut till alla som bor inom Åkerbo församlings område.

Hållbarhet och miljö

Åkerbo församling har ett aktivt miljöarbete. Klicka på bilden för att läsa mer om hur vi tänker kring hållbarhetsfrågor.