Kolla kulturarvet!

Är du nyfiken på Svenska kyrkans kulturarv? Här finns massor av spännande läsning!

Alexandra (Alice) Isaksson

Alexandra, kallad Alice, i Bankekind som nr 7 av 9 syskon. Föräldrarna var lantbrukare. 1922 flyttade familjen till Mylinge i Östra Harg där Alice nu har sin gravsten. Klicka här för att läsa mer om hennes spännande liv på andra sidan Atlanten.

Boktryckarkonsten och äldre böcker

Boktryckarkonsten som fick sitt stora genombrott i Tyskland på 1400-talet genom Johan Gutenberg, var ju ingen ny uppfinning. I Kina hade böcker tryckts redan på 500-talet. Det som var nytt var tekniken. Från att ha snidat ut hela boksidan i trä kom man nu på att gjuta varje bokstav separat i metall.

Bröderna Hjelm

Bröderna Albert, Ernst, Anton och Manne Hjelm är alla födda i Östra Harg och har nu sin gravsten här. Klicka här för att läsa mer om hur de levde.

Gravar genom tiderna

Seder och bruk kring begravning har i alla tider varit viktiga för att hantera sorgen efter ett dödsfall och de reflektioner kring vår egen död som det ger upphov till. I denna text ligger fokus på gravskick genom tiderna och kyrkogårdens roll.

Julkrubbans intåg i kyrkan

Att härleda den första julkrubban i Sverige är inte lätt, men den allra första noteringen som vi finner går tillbaka till 1804.

Kyrkotextilier och syföreningar

Ända sedan medeltiden har kulturen utvecklats ur den kristna kyrkan. Som därmed bär ett kulturarv vidare i sina föremål, byggnader och traditioner. Ett exempel är de kyrkliga textilierna. De speglar varje tids främsta textilkonst och är skapade med stor skicklighet och med vördnad och kärlek till kyrkan.

Likare och sockenmagasin

Likarens funktion var att säkerställa att måtten blev enhetliga vilket skedde under 1600-talets början. I ett utdrag ur Karl IX kungörelse från 1605 står följande: Mandat om aln , vikt och mål.

En vitklädd man böjer sig ner över dopfunten, medan prästen läser ur psalmboken.

Om dopet

Vi välkomnar dig i Guds familj med kärlek och förväntan Denna mening sägs i kyrkan vid dop. I dopgudstjänsten, liksom i alla gudstjänster, ges Guds välsignelse. Den påminner oss om att vi är sedda, älskade och tillhörig den kristna familjen i den världsvida kyrkan.

Pehr Hörberg - vår store kyrkomålare

Konstnären Pehr Hörberg har målat många av Åkerbo församlings altartavlor. Läs om hans liv och verk i vår artikelserie "Kolla kulturarvet".

En runsten med röda runor.

Så läser du runor

Runorna är ett skriftsystem som använts av alla germansktalande folk. Förutom de nordiska språken hör bland annat tyska, engelska, holländska och gotiska till denna språkgrupp. Runskriften tros ha uppstått under vår tideräknings första århundrade, med det latinska eller möjligen det grekiska alfabetet som förebild. De flesta runorna har likheter med motsvarande bokstäver där.

Tre tunga slantar i Östra Harg

Världens största mynt är svenskt och vägde 19,7 kg och är från 1644. Det motsvarade tio silverdaler. Plåtmynten som finns i Östra Hargs kyrka är däremot i mindre valörer: Det minsta myntet, ½ daler silvermynt är 9x9 cm och från 1726, alltså under Fredrik I regeringstid.

Åkerbos orglar

Här kan du läsa om orgelhistoria och orglarnas guldålder - när tror du det var?

Åkerbos smidda gravkors

I Östergötland finns många exempel på gravvårdar i form av smideskors. Läs om dessa och några människoöden bakom inskriptionerna i vår artikelserie "Kolla kulturarvet".

Kulturarv

Kyrkan är allas angelägenhet. Kyrkorna är kanske det äldsta, synliga kulturarv vi har. Med sin historia är de en stor del av Sveriges historia, inte bara genom arkitektur, konst och musik utan är också roten till skolväsende, socialvård, folkliga traditioner och andligt liv.