Välkommen till Duvan!

Förskolan Duvan är en förskola med 32 barn och 2 avdelningar, Fjädern och Vingen. Vi startade i oktober 2017 och redan ett år senare var förskolan fylld. Duvan har sina lokaler i Samlan (församlingsgården i Tallboda) och har Åkerbo församling, Svenska kyrkan som huvudman.

Här erbjuds en trygg och rolig miljö, med utmanande och tillåtande pedagogik. Vi vistas mycket ute på vår gård och intilliggande lekplatser eller i skogen. För utomhus lär barnen med alla sinnen och utvecklar en närhet till naturen. Vi arbetar mycket med hållbar utveckling eftersom vi anser att det är viktigt för barn att redan i förskoleålder få förståelse för hur vi kan påverka miljön omkring oss, både positivt och negativt. 

Lek och fantasi är viktigt på förskolan Duvan och Svenska kyrkans värdegrund genomsyrar verksamheten. Vi har stort fokus på relation och rätten till andlig utveckling. Vi som arbetar på Duvan utgår från idén om det kompetenta barnet. Just nu arbetar vi med projekt som utgår från demokratiuppdraget, vilket är spännande och kan ta sig olika uttryck beroende på ålder, kunskap och intresse. 

intresserad?

Ställ ditt barn/dina barn i kön till Duvan genom att logga in på Linköpings kommuns webbplats för barnomsorg. 

frågor? vill du göra ett besök?

Kontakta Mimmi Klingberg, förskolechef
013-25 38 86, 072-510 66 86
Maria.klingberg@svenskakyrkan.se

Avdelning Vingen, 013-217930
Avdelningen Fjädern, 013-217940 

hitta hit

Karta finns här.

Övre raden från vänster; Eva Severin, Kristin Andersson, Mikaela Peterson och Jeanette Dahlén. Nedre raden från vänster; Elin Karlsson, Maria ”Mimmi” Klingberg (rektor) och Elin Jonborg. Foto: Peter Jigerström