Välkommen till Duvan!

Förskolan Duvan är en förskola med 32 barn och 2 avdelningar, Fjädern och Vingen. Vi startade i oktober 2017 och redan ett år senare var förskolan fylld. Duvan har sina lokaler i Samlan (församlingsgården i Tallboda) och har Åkerbo församling, Svenska kyrkan som huvudman.

Här erbjuds en trygg och rolig miljö, med utmanande och tillåtande pedagogik. Vi vistas mycket ute på vår gård och intilliggande lekplatser eller i skogen. För utomhus lär barnen med alla sinnen och utvecklar en närhet till naturen. Vi arbetar mycket med hållbar utveckling eftersom vi anser att det är viktigt för barn att redan i förskoleålder få förståelse för hur vi kan påverka miljön omkring oss, både positivt och negativt. 

Lek och fantasi är viktigt på förskolan Duvan och Svenska kyrkans värdegrund, varje människas lika värde, arbete för fred, försoning, rättvisa och hållbarhet genomsyrar verksamheten. Med den värdegrund vår huvudman vilar sin verksamhet på, arbetar vi också aktivt för barns rätt till andlig utveckling (Barnkonventionen artikel 27: ”Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling.").Vi som arbetar på Duvan utgår från idén om det kompetenta barnet. Just nu arbetar vi med projekt som utgår från demokratiuppdraget, vilket är spännande och kan ta sig olika uttryck beroende på ålder, kunskap och intresse. 

intresserad?

Ställ ditt barn/dina barn i kön till Duvan genom att logga in på Linköpings kommuns webbplats för barnomsorg. 

frågor? vill du göra ett besök?

Kontakta Mimmi Klingberg, rektor förskolan Duvan
013-25 38 86, 072-510 66 86
maria.klingberg@svenskakyrkan.se

Avdelning Vingen, 013-217930
Avdelningen Fjädern, 013-217940 

hitta hit

Karta finns här.

Scrolla bland bilder från förskolans dag 2021

Välkommen David!

I början av september 2018 började David Erlingborn som så kallad husfar i Åkerbo församling. Det är en nyinrättad tjänst som bland annat innebär att han lagar mat till barnen på församlingens förskola Duvan i Tallboda.