Meny

Välkommen till Duvan!

I oktober 2017 öppnade en ny förskola i Tallboda. Vi är en liten förskola med plats för omkring 35 barn på avdelningarna Fjädern och Vingen.

Förskolan Duvan är inrymd i nyrenoverade lokaler på Medvindsvägen 35 (Samlan) i Tallboda. Duvan delar hus med församlingsgård och kyrka. 

Vi som arbetar på Duvan utgår från idén om det kompetenta barnet. Utomhuspedagogik och miljötänkande är en självklarhet.
Här finns välutbildad personal, nyrenoverade lokaler och en kreativ utemiljö.

Åkerbo församling (Svenska kyrkan) är huvudman och lägger fokus på relation och att ge barnen möjlighet till andlig utveckling. Vi följer förstås läroplanen för förskolan.

intresserad?

Ställ ditt barn/dina barn i kön till Duvan genom att logga in på Linköpings kommuns webbplats för barnomsorg. 

frågor? vill du göra ett besök?

Kontakta Mimmi Klingberg, förskolechef
013-25 38 86, 072-510 66 86
Maria.klingberg@svenskakyrkan.se

Avdelning Vingen, 013-217930
Avdelningen Fjädern, 013-217940 

Förskolepersonal

hitta hit

Karta finns här.

Övre raden från vänster; Eva Severin, Kristin Andersson, Mikaela Peterson och Jeanette Dahlén. Nedre raden från vänster; Elin Karlsson, Maria ”Mimmi” Klingberg (förskolechef) och Elin Jonborg. Bild: Peter Jigerström