Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Välkommen till Duvan!

I oktober 2017 öppnade en ny förskola i Tallboda. Vi är en liten förskola med plats för omkring 35 barn på avdelningarna Fjädern och Vingen.

Förskolan Duvan är inrymd i nyrenoverade lokaler på Medvindsvägen 35 (Samlan) i Tallboda. Duvan delar hus med församlingsgård och kyrka. 

Vi som arbetar på Duvan utgår från idén om det kompetenta barnet. Utomhuspedagogik och miljötänkande är en självklarhet.
Här finns välutbildad personal, nyrenoverade lokaler och en kreativ utemiljö.

Åkerbo församling (Svenska kyrkan) är huvudman och lägger fokus på relation och att ge barnen möjlighet till andlig utveckling. Vi följer förstås läroplanen för förskolan.

intresserad?

Ställ ditt barn/dina barn i kön till Duvan genom att logga in på Linköpings kommuns webbplats för barnomsorg. 

frågor? vill du göra ett besök?

Kontakta Mimmi Klingberg, förskolechef
013-41104, 0735-211247
Maria.klingberg@svenskakyrkan.se

 

Avdelning Vingen, 013-217930
Avdelningen Fjädern, 013-217940 

Förskolepersonal

hitta hit

Karta finns här.

Övre raden från vänster; Eva Severin, Kristin Andersson, Mikaela Peterson och Jeanette Dahlén. Nedre raden från vänster; Elin Karlsson, Maria ”Mimmi” Klingberg (förskolechef) och Elin Jonborg. Bild: Peter Jigerström

Rutiner för synpunkter och klagomålshantering

Det finns inget som är så bra att det inte kan bli bättre. Vi vill förbättra vår verksamhet med hjälp av era synpunkter.

Så här kan du gå tillväga för att framföra dina synpunkter:

1. Vi som arbetar på förskolan Duvan vill uppmuntra till att synpunkter på verksamheten tas upp så tidigt som möjligt och gärna direkt med den personal det berör. Be om ett samtal med personalen det berör genom att ringa eller prata med oss på plats.

2. Om du efter direktkontakt fortfarande inte är nöjd kontakta förskolechefen. Förskolechefen tar del av och antecknar dina synpunkter och pratar därefter med berörd personal för att få syn på sakfrågan. Förskolechefen eller berörd personal återkommer till dig inom 3 arbetsdagar. Vid behov och efter överenskommelse kan samtal ordnas mellan dig, berörd personal och förskolechef. Samtalet dokumenteras skriftligt och under mötet beslutas om vem som ansvarar för att uppföljning.

3. Är du fortfarande inte nöjd kontaktar du huvudmannen, Åkerbo församling genom att skicka ett brev där du skriver dina synpunkter och klagomål. Någon av medlemmarna i huvudmannarådet talar med förskolechef för att få verksamhetens syn på saken. Vid behov och överenskommelse kan samtal mellan dig, förskolechef och huvudmannaråd ordnas. Samtalet dokumenteras skriftligt och under mötet beslutas om vem som ansvarar för uppföljning.

Adressen till Åkerbo församling är:

Svaltingvägen 1
58564 Linköping

Märk brevet med Ulf Hjertman, förskolan Duvan.

Den nya skollagen (2010:800) som trädde i kraft 1 juli 2011 innefattar rätt att överklaga vissa av de beslut som fattas i förskolan

Den som vill överklaga förskolechefens beslut ska göra det skriftligen. Överklagandet ska ha kommit till Åkerbo församling inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.

Överklagandet adresseras till Huvudmannarådet för förskolan men ställs till Skolväsendets överklagande nämnd respektive Förvaltningsrätten i Linköping.

Blankett för klagomål finna att ladda ner här.

Läs mer om Samlan här.