Likare och sockenmagasin

Sockenaln, som även kallades likare. Foto: Jarl Asklund

Redskap för kontroll

Likarens funktion var att säkerställa att måtten blev enhetliga vilket skedde under 1600-talets början. I ett utdrag ur Karl IX kungörelse från 1605 står följande: Mandat om aln , vikt och mål. Besmanet skall vara efter Örebro besmar lika över allt i riket… Tunna och spann skall över allt i riket rättas efter Örebro tunna och spann, men alnen efter Rydaholms aln. Bjude för den skuld alla våra undersåter, att de sig här efter rätte. (1)

Alltså blev varje socken ålagda att skaffa sig en sockenaln, likare eller en så kallad visirstav. Med hjälp av den kunde då allt bönderna odlade, förädlade och sålde mätas och vägas för att handeln av varor skulle kunna kontrolleras och regleras. Måttet en tunna säd skulle till exempel räcka som utsäde till ett tunnland mark.

 Sockenmagasin för spannmål fanns i socknarna som en buffert i händelse av missväxt eller nödår av annat slag. Säd som då kunde delas ut eller säljas till ett högt pris. Askeby sockenmagasin, inrymt i det gamla tornrummet, lär ha utmärkt sig för att vara det största och bäst ordnade i länet.

 

Lantmätaren fick i uppdrag att justera mått och vikter som därefter fick dennes initialer, en stämpel och årtal. Detta system bibehölls ända till metersystemet infördes 1878.

Det bildades nästan 900 sockenmagasin i landet men antalet minskade kraftigt efter 1870 då den nya kommunallagen flyttade ansvaret från sockenstämman till kommunalstämman. (2)

Sockenstämman under prästens ledning, hade alltså ansvaret över sockenmagasinen bland många andra världsliga uppdrag. Som sockenstämmans ordförande vilade naturligtvis ansvar över socknens moraliska tillstånd men även byggnationer och reparationer av kyrka och kyrkogård samt saltpetersjuderier, brandstodsföreningar, rovdjursjakter och därtill skola och ett särskilt kristligt ansvar över socknens fattiga. (3)

1.      Bruzelli, Carlestam, Svensk mått- mål och vikthistoria 1605 – 1889, 1999

2.      Sven Hellström red., Nytt ljus över Askeby kloster, 2010

3.      Hanna Enefalk Svenskarna och deras kyrkor, 2017.

Tornrummet i Askeby kyrka med ett antal mått.
Justerare Pontus Bagge (PB) arbetade i länets centraldistrikt till 1887.