Foto: Katarina Sandström Blyme

Gudstjänster och kalender

Här hittar du öppettider i kyrkorna, digitala gudstjänster och andra aktiviteter. Klicka på önskat datum i kalendern så hittar du tid och plats för kommande gudstjänster. En kalender med samtliga verksamheter och evenemang hittar du via knappen längst upp på den här sidan.

Fel tider i hemsidans kalender

Ett tekniskt fel gör att våra verksamheter ibland visar fel plats och alltid visar fel tid på hemsidans kalender. Korrekt tid och plats visas i appen Kyrkguiden - klicka här för att hämta den.

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig. Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.

En person som kommit fram till en gammal kyrka håller en mobiltelefon i handen. På skärmen visas information om kyrkan.

Appen Kyrkguiden

Appen Kyrkguiden hjälper dig hitta till våra kyrkor. I kalendern finns aktuella gudstjänster, konserter och andra evenemang. Appen är gratis och finns för både iPhone och Android.

Orden Och kom till herran står på en gammal kyrkklocka.

Helgmålsböner

Varje lördag 18.00 hålls helgmålsbön i Åkerbo församling. Bönerna hålls av ideellt engagerade ortsbor på tvåplatser.