Klagomålshantering

Det finns inget som är så bra att det inte kan bli bättre. Vi vill förbättra vår verksamhet med hjälp av era synpunkter.

Rutiner för synpunkter och klagomålshantering

 

Så här kan du gå tillväga för att framföra dina synpunkter:

1. Vi som arbetar på förskolan Duvan vill uppmuntra till att synpunkter på verksamheten tas upp så tidigt som möjligt och gärna direkt med den personal det berör. Be om ett samtal med personalen det berör genom att ringa eller prata med oss på plats.

2. Om du efter direktkontakt fortfarande inte är nöjd kontakta förskolerektor. Rektorn tar del av och antecknar dina synpunkter och pratar därefter med berörd personal för att få syn på sakfrågan. Rektorn eller berörd personal återkommer till dig inom 3 arbetsdagar. Vid behov och efter överenskommelse kan samtal ordnas mellan dig, berörd personal och förskolerektor. Samtalet dokumenteras skriftligt och under mötet beslutas om vem som ansvarar för att uppföljning.

3. Är du fortfarande inte nöjd kontaktar du huvudmannen, Åkerbo församling genom att skicka ett brev där du skriver dina synpunkter och klagomål. Någon av medlemmarna i huvudmannarådet talar med förskolerektor för att få verksamhetens syn på saken. Vid behov och överenskommelse kan samtal mellan dig, förskolerektor och huvudmannaråd ordnas. Samtalet dokumenteras skriftligt och under mötet beslutas om vem som ansvarar för uppföljning.

Adressen till Åkerbo församling är:
Medvindsvägen 33A
582 72 Linköping

Märk brevet med Ulf Hjertman, förskolan Duvan.

Den nya skollagen (2010:800) som trädde i kraft 1 juli 2011 innefattar rätt att överklaga vissa av de beslut som fattas i förskolan

Den som vill överklaga förskolerektorns beslut ska göra det skriftligen. Överklagandet ska ha kommit till Åkerbo församling inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.

Överklagandet adresseras till Huvudmannarådet för förskolan men ställs till Skolväsendets överklagande nämnd respektive Förvaltningsrätten i Linköping.

Blankett för klagomål finns att ladda ner här. Du kan också fylla i formuläret längre ned på sidan.

Skicka klagomål direkt till oss genom att fylla i formuläret.