Pilgrim

Askeby klosterkyrka ligger längs Klosterleden och här erbjuder Åkerbo församling möjlighet för pilgrimer att övernatta i församlingsgården. Vandringar görs också i andra delar av församlingen.

Pilgrimsvandringen i advent, mellan Östra Skrukeby och Lillkyrka har blivit en tradition. Foto: Charlotte Angelhoff

Klosterleden är en pilgrimsled från Krokek i östra Östergötland till Vadstena i väster.

Längs Klosterleden finns 11 kloster eller klosterlämningar. De representerar fem olika klostertraditioner. Askeby var ett cistercienserkloster.

Leden är 25 mil lång och indelad i 14 dagsetapper. Dagsetappen till Askeby startar i Gårdeby 19,5 km österut.
Nästa dagsetapp (21 km) från Askeby, mot Linköping går via Åkerbo församlings kyrka i Vårdsberg.

Pilgrimer sover på golvet i församlingsgårdens bottenvåning. Ta alltså med eget liggunderlag och sovsäck. Här finns kokmöjligheter och WC men ej dusch. Det finns en obemannad matbutik i Askeby, ”Automaten” som har ett bra utbud. Observera att man behöver ha tillgång till moilt BankID . 

Här kan man övernatta - men hör av dig först. Foto: Maria Bergendahl

Om du vill övernatta, hör av dig i så god tid som möjligt till 013-23 66 50.

Läs mer om Klosterleden på Pilgrimscentrums hemsida.

Läs mer om Askeby kloster på Föreningen Askeby klosters hemsida.

Klosterleden från Linköping
Klosterleden från Gårdeby

Abbedissan platsar i pilgrimspasset

Nu kan pilgrimer stämpla in att de varit på Askeby klosterkyrka
Pilgrim? Glöm inte att stämpla att du varit i Askeby klosterkyrka.

Varje vår, sommar och höst kommer ett antal vandrare förbi Askeby klosterkyrka på sin vandring på Klosterleden. Många gör en rejäl vandring från t ex Söderköping till Vadstena och vill gärna ha sina vandringsmödor verifierade på något sätt. I pilgrimspasset kan du få stämplar från en del av platserna som passeras. Askebys stämpel har ett motiv som är hämtat från ett tidigare abbedissesigill. Sigillet har hittats på äldre urkunder och sedan har det rekonstruerats för att passa stämpelformatet.

Hur långt är du beredd att gå för klimatet?

Sommaren och hösten 2015 arrangerades en internationell pilgrimsvandring med miljöfokus. Slutmålet var Paris, där ett klimattoppmöte hölls i december. 3 augusti nådde vandringen Askeby kyrka. Läs mer här.