Kulturarvet och skapelsen

Långsiktighet och varsamhet med vårt kulturarv är viktigt. Att ta hand om byggnader och inventarier från bygdens historia och tidigt kristet liv. Likaså att ta hand om naturen som vi har haft omkring oss länge. Blommor, djur och landskap som vi växt upp med och som vi vill ska finnas kvar för barn och barnbarn.

Kolla kulturarvet!

Är du nyfiken på Svenska kyrkans kulturarv? Här finns massor av spännande läsning!

Kulturarv

Kyrkan är allas angelägenhet. Kyrkorna är kanske det äldsta, synliga kulturarv vi har. Med sin historia är de en stor del av Sveriges historia, inte bara genom arkitektur, konst och musik utan är också roten till skolväsende, socialvård, folkliga traditioner och andligt liv.

Hållbarhet och miljö

Åkerbo församling har ett aktivt miljöarbete. Klicka på bilden för att läsa mer om hur vi tänker kring hållbarhetsfrågor.

Global rättvisa

Varor som odlats och producerats på ett rättvist sätt ökar i våra butiker. Blommor, fotbollar, bomull och guld går också att köpa Fair trade-märkt. Efterfrågan ökar och vårt val i butiken gör stor skillnad!