Svenska kyrkans miljödiplomering

Svenska kyrkan har ett eget miljöledningssystem som kallas Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling. Det har många likheter med ledningssystemen ISO 14001 och EMAS. Men det är utarbetat för att särskilt passa Svenska kyrkans liv och verksamhet. Ett redskap för församlingar som vill ställa om sin verksamhet så att den bidrar till en utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar för alla människor. Det har:

En teologisk övertygelse om att vi som kyrka måste arbeta med frågor om hållbar utveckling.

En pedagogisk struktur som skapar en lärande organisation och ger bred förankring och delaktighet.

En helhetssyn på hur ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga faktorer samverkar i ett globalt och lokalt perspektiv.

Diplomeringsarbetet handlar om att utföra konkreta förbättringar utifrån ett målstyrt arbetssätt som leder till förändrade värderingar och hållbara rutiner. 
Läs mer här.