Vårdsbergs kyrka är populär för dop och vigslar.
Foto: Jarl Asklund

Vårdsbergs kyrka

Vårdsbergs kyrka är en mycket populär kyrka för dem som vill gifta sig eller döpa sina barn. Namnet betyder vårdberg eller vaktberg. Redan under forntiden var denna plats befäst. Vårdsbergsån flyter öster och norr om kyrkan. Strax nedanför vårdberget, över ån leddes landets huvudväg från Kolmården till Linköping-Jönköping och vidare söderut.

Huvudvägen som fanns redan under forntiden, blev så småningom väg för kungarnas eriksgata. Med stadsgrundandet i Linköping följde behovet av ett skydd för denna nyckelställning nära staden. Landets jarl och stiftets biskop hade gemensamma intressen och därför byggdes här under 1100-talet en försvarskyrka i form av en rundkyrka, vilket är unikt i vår trakt. Vårdsberg har varit ett eget pastorat och var biskopsprebende 1657-1887. Detta innebar att biskopen hade rätt till inkomst från Vårdsberg. Under varje århundrade har kyrkan byggts till och smyckats invändigt. De vackra väggmålningarna härstammar från 1600-talet.

En Wisteniusorgel, byggd 1762, återinvigdes 2014 efter att ha legat magasinerad på tornvinden i mer än hundra år. Läs mer om orgeln här

I kyrkans yttervägg sitter en runsten. Läs mer om den här.

Bokning
av dop, vigsel, begravning, lokaler, m m görs på församlingsexpeditionen: 013-23 66 50
akerbo.forsamling@svenskakyrkan.se

Vill du hyra sockenstugan? Läs mer här.

Områdesansvarig:  Ylva Bjerke, 0706-62 14 86
Kyrkoföreståndare: Gunnar Nilsson, 013-590 53.

Är du intresserad av att komma in i kyrkan? Kontakta kyrkoföreståndaren eller maila församlingsexpeditionen så försöker vi hjälpa till.

Kyrkans äldsta del är resterna av en rundkyrka som uppfördes under 1100-talets senare hälft.
Kyrkans äldsta del är resterna av en rundkyrka som uppfördes under 1100-talets senare hälft. Foto: Niclas Fredrikson
Foto: Katarina Sandström Blyme