Vårdsbergs kyrka är populär för dop och vigslar.
Foto: Jarl Asklund

Vårdsbergs kyrka

Vårdsbergs kyrka är en mycket populär kyrka för dem som vill gifta sig eller döpa sina barn. Namnet betyder vårdberg eller vaktberg. Redan under forntiden var denna plats befäst. Vårdsbergsån flyter öster och norr om kyrkan. Strax nedanför vårdberget, över ån leddes landets huvudväg från Kolmården till Linköping-Jönköping och vidare söderut.

Huvudvägen som fanns redan under forntiden, blev så småningom väg för kungarnas eriksgata. Med stadsgrundandet i Linköping följde behovet av ett skydd för denna nyckelställning nära staden. Landets jarl och stiftets biskop hade gemensamma intressen och därför byggdes här under 1100-talet en försvarskyrka i form av en rundkyrka, vilket är unikt i vår trakt. Vårdsberg har varit ett eget pastorat och var biskopsprebende 1657-1887. Detta innebar att biskopen hade rätt till inkomst från Vårdsberg. Under varje århundrade har kyrkan byggts till och smyckats invändigt. De vackra väggmålningarna härstammar från 1600-talet.

En Wisteniusorgel, byggd 1762, återinvigdes 2014 efter att ha legat magasinerad på tornvinden i mer än hundra år. Läs mer om orgeln här

I kyrkans yttervägg sitter en runsten. Läs mer om den här.

 

 

Vill du boka kyrkan? 

En kvinnlig präst skvätter dopvatten på en liten flickas panna. Föräldrarna står bakom.

Har det blivit dags för dop?

Dopet är en högtid som är förknippad med en djup glädje. Klicka här för att läsa mer om - eller boka dop!  

Vill ni gifta er?

Klicka här för att läsa mer om - eller boka vigsel.

Ett sista farväl

För de flesta människor är seder och ritualer viktiga när någon går bort. I begravnings- gudstjänsten kommer sorgen och dödens allvar till uttryck. Men också hoppet och uppståndelsens ljus. Klicka här för att läsa mer om begravning.

Kyrkans äldsta del är resterna av en rundkyrka som uppfördes under 1100-talets senare hälft.
Kyrkans äldsta del är resterna av en rundkyrka som uppfördes under 1100-talets senare hälft. Foto: Niclas Fredrikson

Församlingshemmet är inrymt i den gamla sockenstugan som byggdes på 1800-talet. Numera är den handikappanpassad och inrymmer bland annat köksutrymme med alla moderniteter. Ny miljövänlig värmeanläggning baserad på bergvärme har installerats.

 

Här kan du läsa Correns recension från orgelkonserten med organist Henrik Alinder 1 februari 2015

Bokning
av dop, vigsel, begravning, lokaler, m m görs på församlingsexpeditionen:
013-23 66 50
akerbo.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkoföreståndare: Gunnar Nilsson, 013-590 53.

Är du intresserad av att komma in i kyrkan? Kontakta kyrkoföreståndaren eller maila församlingsexpeditionen så försöker vi hjälpa till.

Uthyrning av Åkerbos församlingshem och församlingsgårdar

Vill du veta mer om, eller hyra en församlingsgård? I Åkerbo församling finns många församlingsgårdar som kan lånas i samband med dop eller begravning. För andra tillfällen går de att hyra. Klicka här för att läsa mer om vad som gäller vid hyra av våra lokaler.

Foto: Katarina Sandström Blyme