Konfirmation

Vem är jag egentligen? Vad vill jag med mitt liv? Vem kan jag lita på? Finns Gud?

Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmandtiden är till för att lära känna dig själv, andra och Gud bättre. Här finns möjlighet att prata om allt mellan himmel och jord. Under året följer vi varandra genom allt som livet är och kan vara.

Öppna mig för din kärlek. Världen behöver mig . Världen behöver din kärlek strömmande genom mig.

psalm 96 (1986 års psalmbok)

Vi arbetar aktivt för mångfald och öppenhet. Ordet konfirmation betyder bekräftelse och i kyrkan står det för att du hör ihop med Gud, att just du är värdefull och viktig för att du är du, precis som du är. Du har rätt att ta plats i världen och kommer få möjlighet att betyda något för någon annan, men också lära känna dig själv och dina unika förmågor. Tillsammans är vi mycket mer!

Läger och resor

Får du en klump i magen när du tänker på läger? Det viktigaste är att vi har roligt tillsammans. För den som inte vill åka på läger finns andra alternativ. Hör av dig i förväg så kommer vi överens om vad som blir bäst för både dig och oss.

Har tiden för anmälan gått ut? 

Du som inte hann anmäla intresse innan 21 augusti, men tänker att du vill konfirmeras, kan höra av dig till Emma. Du hittar kontaktuppgifter längre ner på sidan. 

...när ni samlas har var och en något att bidra med...

1 Kor 14:26

Konfirmandrummet

Här finns digitalt material att spana in!

Pandemi, planer och pizzakväll

Läs mer om konfaåret 20-21 här!

Vi som arbetar med konfirmander i Åkerbo församling är...

  Mer om konfirmation på Svenska kyrkans gemensamma webbsidor

  Konfirmander tränar på sin predikan inför konfirmationsgudstjänsten.

  Konfirmation

  Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

  Ungdomar som sitter på rad och pratar och ler.

  Hitta konfirmation

  Sök efter en konfirmationsgrupp eller ett konfirmationsläger som passar dig och dina intressen.