Konfirmation

Vem är jag egentligen? Vad vill jag med mitt liv? Vem kan jag lita på? Finns Gud?

Alla behöver ett ställe där man kan ta av sig sin mask och bara vara. Ordet konfirmation betyder bekräftelse och i kyrkan står det för att du hör ihop med Gud, att just du är värdefull och viktig för att du är du. 

...när ni samlas har var och en något att bidra med...

1 Kor 14:26

Konfirmandtiden är till för att lära känna dig själv, andra och Gud bättre. Här finns möjlighet att prata om allt mellan himmel och jord. Vi hittar på olika aktiviteter och provar nya saker tillsammans. Under året följer vi varandra genom allt som livet är och kan vara. 

Att konfirmeras är att tillsammans med andra ha tagit sig an livets stora frågor under ett helt år. I Åkerbo finns tre konfirmandgrupper som upplever och reflekterar kring de kristna högtiderna, och delar tankar om tro och livets berg- och dalbana.

Varje grupp ses i början av hösten under varsitt uppstartsläger. Ett gemensamt läger med samtliga grupper sker under Kristi himmelsfärdshelgen. Där emellan kommer vi att träffas ofta. 

Konfirmandåret 2020-2021 börjar v.37

Om du går i nian, på gymnasiet eller är vuxen och känner att du missat något, så är du också välkommen att konfirmera dig och vara med i verksamheten. Du behöver inte vara döpt för att börja konfirmationsåret. 

Lever du med NPF?

Hos oss finns plats för alla. Hör av dig så pratar vi om vad just du önskar.

Får du klump i magen när du tänker på läger?

Ingen fara, vi löser det tillsammans. Hör av dig!

Vi som arbetar med ungdomar är...