Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Verksamheter för barn

Aktiviteter för de allra minsta. Verksamheten startar v.36, om inget annat anges.

Spädbarnsmassage  

Vill du lära dig att massera ditt barn? Välkommen till en kurs i spädbarnsmassage!
Spädbarnsmassage är en möjlighet för dig som förälder att utveckla och fördjupa samspelet med ditt barn genom stimulering av alla sinnen via beröring, ögonkontakt och närhet. För föräldrar med barn 1-6 månader vid kursstart; fem kurstillfällen och en återträff.

Linghems församlingsgård, måndagar 9.30-10.15. Fika efteråt.
Nästa grupp  startar 4 november.
Begränsat antal platser, anmäl dig här.
Information, Evelina Ronestjärna 

S:t Martin, Ekängen, torsdagar 10.30-12.00. Fika från 10.00.
Grupp 1 startar 5 september och grupp 2 startar 7 november.
Begränsat antal platser, anmäl dig här

Information Yvonne Davidsson 

Babysång 

Sjung med ditt barn! 
Sånger och ramsor är ett fantastiskt instrument till glädje, närhet, lek, trygghet, tröst och mycket annat.

Samlan, Tallboda, (barn 0-10 månader vid terminsstart) torsdagar 10.00-10.30. Drop in-fika från 9.30.
Begränsat antal platser, anmäl dig här
Information, Elisabeth Hellsten

S:t Martin, Ekängen (barn 6-12 månader vid terminsstart) torsdagar 9.30-10.00. Fika efteråt.
Begränsat antal platser, anmäl dig här.
Information, Yvonne Davidsson 

Församlingsgården Linghem (barn 6-12 månader vid terminsstart). Måndagar 10.45-11.15. Fika finns från 10.15. 
Startar v.38
Begränsat antal platser, anmäl dig här.
Information, Evelina Ronestjärna.

Barntimmar (4-5 år) 

Vi leker, pysslar, sjunger och berättar bibelberättelser. 
Bankekind församlingsgård, tisdagar 14.00-15.30. 
Startar v.36
Anmälan är stängd.
Information, Evelina Ronestjärna. 

Himlaskoj

I och vid Askeby församlingsgård, tisdagar 14.30-16.00. För killar och tjejer i år 2-5. Drop in-mellis, sång, musik och aktiviteter inne och ute på temat natur och miljö.

Anmälan är stängd.
Information, Susanne Franzén

öppen kyrka - för alla åldrar

Här ryms öppen förskola med sångstund och lek. Fika och träffa andra. I kyrksalen finns rum för den som söker stillhet. 

Bankekind församlingsgård, tisdagar, 9.00-13.00.
Startar v.36
10.00 Sångstund
11.30 Andakt
12.00 Sopplunch
Information, Sara Ringborg

Församlingsgården i Linghem,
måndagar, 13.00-18.00 och torsdagar, 9.00-13.00. 
Måndagar; 14.00 Sångstund, 15.00 Pyssel
Torsdagar; 11.00 Sångstund, 11.30 Andakt, 12.00 Sopplunch
Information, Evelina Ronestjärna.

Samlan, Tallboda, torsdagar, 09.30-11.30.
9.30 drop-in fika, 10.45 sångstund. 
11.30 lunch (vuxna 40 kr barn 15 kr).
Information, Susanne Franzén

S:t Martin, Ekängen,
tisdagar, 13.30-17.30 och fredagar, 9.00-14.00. 
Tisdagar; (9.00 Morgonbön), 14.00 Sångstund
Startar 3 september 

Fredagar; 9.00 Morgonbön, 11.00 Sångstund, 11.30 Lunch
Startar 6 september
Information, Yvonne Davidsson.

Östra Skrukeby, måndagar, 14.00-17.00.
Kyrkan är öppen, kaffe och samvaro i församlingshemmet.
Startar 26 augusti.
Information, Margareta Linde 0705-555017

Finns det plats för våra barn?

Vi erbjuder en mötesplats för barn och familjer med särskilda behov. Ett sammanhang att lära känna varandra och utbyta erfarenheter. En kravlös gemenskap med möjlighet till samtal, lek, musik i olika former m.m. 
För närvarande finns en grupp föräldrar som träffas, där finns det plats för fler. Vi välkomnar också nya grupper där både föräldrar och barn, stora som små deltar.
Låter det här som en mötesplats för dig och ditt/dina barn? Har du frågor eller funderingar? Hör av dig!
Information, Elisabeth Hellsten och Elisabeth Tegnevik