Foto: Johannes Frandsen / IKON

Verksamheter för barn

Aktiviteter för de allra minsta.

Spädbarnsmassage  

Vill du lära dig att massera ditt barn? Välkommen till en kurs i spädbarnsmassage!
Spädbarnsmassage är en möjlighet för dig som förälder att utveckla och fördjupa samspelet med ditt barn genom stimulering av alla sinnen via beröring, ögonkontakt och närhet. För föräldrar med barn 1-6 månader vid kursstart; fem kurstillfällen och en återträff.

S:t Martin, Ekängen, torsdagar 10.30-12.00. Fika från 10.00.
Nästa grupp startar 5 november. Anmäl dig här.
Information, Yvonne Davidsson 

Babysång 

Sjung med ditt barn! 
Sånger och ramsor är ett fantastiskt instrument till glädje, närhet, lek, trygghet, tröst och mycket annat.

Samlan, Tallboda, (barn 0-10 månader vid terminsstart) måndagar 10.00-10.30. Drop in-fika från 9.30.
Begränsat antal platser, anmäl dig här
Information, Elisabeth Hellsten

S:t Martin, Ekängen (barn 6-18 månader vid terminsstart) torsdagar 9.30-10.00. Fika efteråt.
Begränsat antal platser, anmäl dig här.
Information, Yvonne Davidsson 

Himlaskoj

I och vid Askebys församlingsgård och kyrka, tisdagar 14.30-16.00. För killar och tjejer i åk 1-3.

Vi startar med mellanmål och fortsätter med sång, musik och aktiviteter inne och ute. Någon gång under terminen kommer Himlaskoj att medverka i konsert för små och stora i församlingen.

Anmälan är stängd.
Information,Maria "Mimmi" Klingberg

Finns det plats för våra barn?

Vi erbjuder en mötesplats för barn och familjer med särskilda behov. Ett sammanhang att lära känna varandra och utbyta erfarenheter. En kravlös gemenskap med möjlighet till samtal, lek, musik i olika former m.m. 
För närvarande finns en grupp föräldrar som träffas, där finns det plats för fler. Vi välkomnar också nya grupper där både föräldrar och barn, stora som små deltar.
Låter det här som en mötesplats för dig och ditt/dina barn? Har du frågor eller funderingar? Hör av dig!
Information, Elisabeth Hellsten och Elisabeth Tegnevik