Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Protokoll

Här hittar du protokoll från kyrkorådets och kyrkofullmäktiges sammanträden samt datum för årets kommande sammanträden.

Vid synpunkter på protokollens innehåll, vänd dig till kyrkorådets ordförande Kristina Nyhlén, tel. 013-270862 eller kyrkoherde Ulf Hjertman, tel. 013-236665.

Kommande kyrkoråd 2019 

Torsdag 25 april 18.30

Torsdag 23 maj 18.30

Onsdag 19 juni 18.30

Torsdag 22 augusti 18.30

Torsdag 19 september 18.30

Torsdag 17 oktober 18.30

Torsdag 21 november 18.30

Torsdag 19 december 18.30

 

 

 

 

Kommande kyrkofullmäktige 2019 

Onsdag 15 maj 19.00
Onsdag 6 november 19.00

Kyrkofullmäktiges möten är öppna för alla.

Kyrkofullmäktigeprotokoll 2018