Protokoll

Här hittar du protokoll från kyrkorådets och kyrkofullmäktiges sammanträden samt datum för årets kommande sammanträden.

Vid synpunkter på protokollens innehåll, vänd dig till kyrkorådets ordförande Kristina Nyhlén, tel. 070-964 51 91 eller kyrkoherde Ulf Hjertman, tel. 013-23 66 65. Bilagor finns att hämta på expeditionen.

 

Kommande kyrkoråd 

18 augusti 18:30

15 september 18:30

20 oktober 18:30

17 november 18:30

15 december 18:30

Kommande kyrkofullmäktige 

Onsdag 9 november 19.00 i Linghems församlingsgård.

Kyrkofullmäktiges möten är öppna för alla.

Kyrkofullmäktigeprotokoll 2022