Protokoll

Här hittar du protokoll från kyrkorådets och kyrkofullmäktiges sammanträden samt datum för årets kommande sammanträden.

Vid synpunkter på protokollens innehåll, vänd dig till kyrkorådets ordförande Kristina Nyhlén, tel. 070-964 51 91 eller kyrkoherde Ulf Hjertman, tel. 013-23 66 65. Bilagor finns att hämta på expeditionen.

Kommande kyrkoråd 

25 april 18:00 i Samlan Tallboda

16 maj 18:00 i Samlan Tallboda

19 juni 18:00 i Samlan Tallboda

22 augusti 18:00 i Samlan Tallboda

19 september 18:00 i Samlan Tallboda

17 oktober 18:00 i Samlan Tallboda

21 november 18:00 i Samlan Tallboda

19 december 18:00 i Samlan Tallboda

Underskrivna kyrkorådsprotokoll finns på församlingsexpeditionen. 

Kyrkorådsprotokoll 2024

Kyrkorådsprotokoll 2023

Äldre protokoll

Här hittar du äldre protokoll för kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Kommande kyrkofullmäktige 

8 maj 2024 18:00 i S:t Martin

Kyrkofullmäktiges möten är öppna för alla.

Kyrkofullmäktigeprotokoll 2023

Äldre protokoll

Här hittar du äldre protokoll för kyrkoråd och kyrkofullmäktige.