Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Protokoll

Här hittar du protokoll från kyrkorådets och kyrkofullmäktiges sammanträden samt datum för årets kommande sammanträden.

Vid synpunkter på protokollens innehåll, vänd dig till kyrkorådets ordförande Kristina Nyhlén, tel. 070-964 51 91 eller kyrkoherde Ulf Hjertman, tel. 013-23 66 65. Bilagor finns att hämta på expeditionen.

Kommande kyrkoråd 2019 

Torsdag 17 oktober 18.30

Torsdag 21 november 18.30

Torsdag 19 december 18.30

Kommande kyrkofullmäktige 2019 

Onsdag 6 november 19.00

Kyrkofullmäktiges möten är öppna för alla.

Kyrkofullmäktigeprotokoll 2019

Kyrkofullmäktigeprotokoll 2018