Protokoll

Här hittar du protokoll från kyrkorådets och kyrkofullmäktiges sammanträden samt datum för årets kommande sammanträden.

Vid synpunkter på protokollens innehåll, vänd dig till kyrkorådets ordförande Kristina Nyhlén, tel. 070-964 51 91 eller kyrkoherde Ulf Hjertman, tel. 013-23 66 65. Bilagor finns att hämta på expeditionen.

Kommande kyrkoråd 2020

Torsdag 19 november 18.30

Torsdag 17 december 18.30

 

 

Kyrkorådsprotokoll 2020

Kommande kyrkofullmäktige 2020 

Onsdag 11 november 19.00

Kyrkofullmäktiges möten är öppna för alla.

Kyrkofullmäktigeprotokoll 2020

Kyrkofullmäktigeprotokoll 2019