Lillkyrka kyrka.
Foto: Katarina Sandström Blyme

Lillkyrka kyrka

Lillkyrka kyrka är en stenkyrka som tros vara uppförd under 1100- och 1200-talen. Men troligen stod här redan på 1000-talet en träkyrka. Stenkyrkan är renoverad och ombyggd under ett antal perioder, kvar från den ursprungliga kyrkan är långhuset samt korets nordvägg.

Kyrkans vackra altarskåp, till glädje för besökare och för Bergmanfantaster. Foto: Charlotte Angelhoff

PREDIKSTOL FRÅN SLOTTSKAPELL

1960-1963 gjordes omfattande restaureringar av kyrkan. Bland annat frilades de målningar som tidigare hade blivit övermålade med vit kalk. 

Kyrkans altare är murat i sten och har en kraftig skiva av kalksten. Altarduken är från 1900-talet och altarskåpet är senmedeltida. På altarskåpet ses Jungfru Maria med Jesusbarnet i mitten och omgiven av tio av apostlarna. På sidorna är det fyra berättelser ur bibeln. Längst ner på skåpet är Veronicas svetteduk buren av två änglar.

Predikstolen byggdes omkring 1600 och har ursprungligen stått i slottskapellet vid Grensholms gård norr om sjön Roxen, 1741 skänktes den till Lillkyrka församling. Målningarna föreställer Kristus och några apostlar. Nyare inventarier är bland annat dopfunten som specialtillverkades på Reijmyre glasbruk av konstnären Paul Kedelv under 1900-talet. Den består av 24 block i blykristall och väger cirka 120 kg.

Lillkyrka församling har en egen brudkrona som är tillverkad 1941 av konsthantverkare Karin Boström. Den är gjord i mattbehandlad silver och är besatt med olika halvädelstenar. Brudkronan förvaras inte i kyrkan, vid bröllop går det bra att låna den bara man säger till i tid.
Det senast tillverkade inventariet är en ljusbärare som gjordes av smeden Jan Hill år 2003.

Områdesansvarig och kyrkoföreståndare: Lars Linde, 0706-71 75 95.
Är du intresserad av att komma in i kyrkan? Kontakta kyrkoföreståndaren eller maila församlingsexpeditionen (se nedan) så försöker vi hjälpa till.

Bokning
av dop, vigsel, begravning, lokaler, m m görs på församlingsexpeditionen: 013-23 66 50 akerbo.forsamling@svenskakyrkan.se

Vill du hyra Lillkyrkas församlingshem? Läs mer här.

I Lillkyrka socken finns en runsten. Läs mer om den här.

Lillkyrka församlingshem har utrymme för mindre sällskap, upp till 25 personer. Köket är nyrenoverat. 
Vill du hyra lokalen? Läs mer här.