Lillkyrka kyrka.
Foto: Katarina Sandström Blyme

Lillkyrka kyrka

Lillkyrka kyrka är en stenkyrka som tros vara uppförd under 1100- och 1200-talen. Men troligen stod här redan på 1000-talet en träkyrka. Stenkyrkan är renoverad och ombyggd under ett antal perioder, kvar från den ursprungliga kyrkan är långhuset samt korets nordvägg.

Kyrkans vackra altarskåp, till glädje för besökare och för Bergmanfantaster. Foto: Charlotte Angelhoff

PREDIKSTOL FRÅN SLOTTSKAPELL

1960-1963 gjordes omfattande restaureringar av kyrkan. Bland annat frilades de målningar som tidigare hade blivit övermålade med vit kalk. 

Kyrkans altare är murat i sten och har en kraftig skiva av kalksten. Altarduken är från 1900-talet och altarskåpet är senmedeltida. På altarskåpet ses Jungfru Maria med Jesusbarnet i mitten och omgiven av tio av apostlarna. På sidorna är det fyra berättelser ur bibeln. Längst ner på skåpet är Veronicas svetteduk buren av två änglar.

Predikstolen byggdes omkring 1600 och har ursprungligen stått i slottskapellet vid Grensholms gård norr om sjön Roxen, 1741 skänktes den till Lillkyrka församling. Målningarna föreställer Kristus och några apostlar. Nyare inventarier är bland annat dopfunten som specialtillverkades på Reijmyre glasbruk av konstnären Paul Kedelv under 1900-talet. Den består av 24 block i blykristall och väger cirka 120 kg.

Lillkyrka församling har en egen brudkrona som är tillverkad 1941 av konsthantverkare Karin Boström. Den är gjord i mattbehandlad silver och är besatt med olika halvädelstenar. Brudkronan förvaras inte i kyrkan, vid bröllop går det bra att låna den bara man säger till i tid.
Det senast tillverkade inventariet är en ljusbärare som gjordes av smeden Jan Hill år 2003.

Områdesansvarig och kyrkoföreståndare: Lars Linde, 0706-71 75 95.
Är du intresserad av att komma in i kyrkan? Kontakta kyrkoföreståndaren eller maila församlingsexpeditionen (se nedan) så försöker vi hjälpa till.

Vill du boka kyrkan? 

En kvinnlig präst skvätter dopvatten på en liten flickas panna. Föräldrarna står bakom.

Har det blivit dags för dop?

Dopet är en högtid som är förknippad med en djup glädje. Klicka här för att läsa mer om - eller boka dop!  

Vill ni gifta er?

Klicka här för att läsa mer om - eller boka vigsel.

Ett sista farväl

För de flesta människor är seder och ritualer viktiga när någon går bort. I begravnings- gudstjänsten kommer sorgen och dödens allvar till uttryck. Men också hoppet och uppståndelsens ljus. Klicka här för att läsa mer om begravning.

Bilden tagen vid första besöket i Lillkyrka.

Dolda målningar i nytt ljus

På vinden i Lillkyrka kyrka pågår sedan några år en avancerad färganalys. En analys som ska lära oss mer om tillkomsten av medeltida kalkmålningar.

Kom Bergman till Lillkyrka?

Vilken roll i filmhistorien har Lillkyrka? Är verkligen Ingmar Bergmans "Nattvardsgästerna" inspelad där? Och varför fick inte altarskåpets madonna synas i bild?

Uthyrning av Åkerbos församlingshem och församlingsgårdar

Vill du veta mer om, eller hyra en församlingsgård? I Åkerbo församling finns många församlingsgårdar som kan lånas i samband med dop eller begravning. För andra tillfällen går de att hyra. Klicka här för att läsa mer om vad som gäller vid hyra av våra lokaler.