Meny

Uthyrning av församlingsgårdar

Åkerbo församling har många församlingshem som kan lånas eller hyras. I samband med dop, konfirmation, vigsel och begravning kostar det inget att använda våra lokaler. För övriga tillfällen gäller följande:

Linghems församlingsgård* och S:t Martin
200 kr/tim och per rum för medlemmar i Svenska kyrkan
400 kr/tim och per rum för icke-medlemmar och för föreningar.
Föreningar som hyr återkommande kan ingå specialavtal.
*Observera att församlingsgården i Linghem och Åkerbogården
i n t e är samma sak.

Församlingshemmen i Askeby, Bankekind, Gistad, Lillkyrka,Törnevalla, Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg och Östra Skrukeby.
100 kr/gång och per rum för medlemmar i Svenska kyrkan och för lokala föreningar
200 kr/gång och per rum för icke-medlemmar och för icke-lokala föreningar

Många har genom åren hyrt Linghems församlingsgård, här ett tack från representater för SKUT (Svenska kyrkan i utlandet) i Linköpings stift.

Vill du hyra/låna en lokal upprättas ett hyresavtal där hyresgästen påtar sig ansvaret för städning samt brandskydd.  
Hyresavtalet skrivs under på församlingsexpeditionen i Linghem. Där hämtas - och lämnas - nyckeln: 
Måndag-torsdag 8.00-17.00 och fredag 8.00-13.00.
Vid utebliven eller undermålig städning debiteras hyresgästen 1 500 kr.
Här kan du läsa hyresavtalet och information samt checklista för brandskyddet som pdf-fil 

Läs om våra kyrkors och församlingshems tillgänglighet för funktionshindrade här

Bokning görs på församlingsexpeditionen, 013-23 66 50.
Hyresavtalet undertecknas då nyckeln hämtas på församlingsexpeditionen i Linghem.

Observera att lördagar kan bokas tidigast två veckor i förväg. Gäller uthyrning, inte utlåning för t ex dopkaffe, begravningskaffe.