Uthyrning av församlingsgårdar

Åkerbo församling har många församlingshem som kan hyras i samband med dop, konfirmation, vigsel och begravning. Vid hyra av våra lokaler gäller följande:

Riktlinjer vid uthyrning

Den som hyr församlingens lokaler är skyldig att ta del av och följa regler, städinstruktioner och riktlinjer för uthyrning som fås vid bokningstillfället. 

Uthyrningen av församlingens lokaler skall vara ett uttryck för samverkan mellan församlingen, offentliga institutioner och lokalt föreningsliv. Därmed ska de som hyr lokaler också bedriva verksamhet eller hantera frågor som ligger i linje med det som församlingen, enligt församlingsinstruktionen, vill uppmuntra. 

Nycklar eller nyckelbrickor lånas ut tillfälligt vid uthyrningstillfället. För ideella medarbetare, och medarbetare i församlingen med regelbunden verksamhet, tecknas nyckelavtal. Borttappad nyckel eller nyckelbricka ersätts med 1200 kr. 

Städdokument som fås vid uthyrningstillfället återlämnas signerat av hyrestagaren. Vid regelbunden hyra/nyttjande av lokalerna sker en städgenomgång vid inledning av varje nyttjandeperiod. Vid utebliven städning eller otillräcklig städning debiteras en kostnad av 1500 kronor per uthyrningstillfälle. 

Privatpersoner

Privatpersoner som är medlemmar i Svenska kyrkan får vid enskilda tillfällen hyra lokaler - hyreskostnad enligt avgifter nedan. Privatpersoner som ej är medlemmar i Svenska kyrkan får inte hyra församlingens lokaler.

Medlemmar i Svenska kyrkan som bor i Åkerbo församling kan vid dop, konfirmation, vigsel och begravning kostnadsfritt hyra samtliga församlingens lokaler.

Medlemmar i Svenska kyrkan, som bor i annan församling, kan vid dop, vigsel och begravning som skett i Åkerbo församling hyra S:t Martins kyrka eller Linghems församlingsgård för en administrativ avgift om 400 kronor. Övriga lokaler hyrs kostnadsfritt. 

Tillgång till lokalen från 16.00 dagen före uthyrningstillfället, för att förbereda lokalen, kostar 200 kronor oavsett vilken lokal det gäller. 

Föreningar och organisationer

Föreningar och organisationer som önskar hyra lokaler för återkommande verksamhet, ska teckna ett avtal med församlingen som uppdateras terminsvis. Avtalet ska innehålla frekvens, hyreskostnad samt syfte med samlingen. Bokning inför vårtermin kan ske efter den 15 december och för hösten efter den 15 juni innevarande år.

Föreningar och organisationer som önskar hyra vid enstaka tillfällen betalar hyreskostnad enligt avgifter nedan. Syftet med samlingen ska uppges vid hyrtillfället.

Avgifter

Församlingens lokaler uthyres enligt följande kostnader. Föreningar och organisationer som önskar hyra lokaler för återkommande verksamhet, kontakta församlingen för prisuppgift. Privatpersoner som önskar hyra i anslutning till dop - se angivna avgifter under rubriken Privatpersoner ovan.

S:t Martins kyrka

Hyreskostnad för S:t Martins kyrka är 1200 kr per uthyrningstillfälle, max 8 timmar per uthyrningstillfälle. Tillgång till lokalen dagen före uthyrningstillfället för att förbereda lokalen kostar 200 kronor. 

I S:t Martin kyrka, Ekängen finns tillgång till kaffebryggare, vattenkokare, mikrovågsugn, kyl och diskmaskin.

Församlingshemmen i Askeby, Bankekind, Lillkyrka,Törnevalla, Vårdsberg, Örtomta och Östra Harg

Hyreskostnad för dessa lokaler är 800 kronor per uthyrningstillfälle, max 8 timmar per uthyrningstillfälle. Tillgång till lokalen dagen före uthyrningstillfället för att förbereda lokalen kostar 200 kronor. 

Övriga regler

Drycker med en alkoholhalt högre än 3,5 % är inte tillåtet i församlingens lokaler.

Rökning är inte tillåtet i församlingens lokaler.

Hyra och andra avgifter som tas ut i samband med uthyrning har beslutats av Åkerbo församlings kyrkofullmäktige.

Många har genom åren hyrt Linghems församlingsgård, här ett tack från representater för SKUT (Svenska kyrkan i utlandet) i Linköpings stift.

Hyresavtal

Vid uthyrning upprättas ett hyresavtal där hyresgästen påtar sig ansvaret för städning samt brandskydd. Vid utebliven eller undermålig städning debiteras hyresgästen 1 500 kr.

Hyresavtalet skrivs under på församlingsexpeditionen i Tallboda. Där hämtas - och lämnas - nyckeln: Måndag-torsdag 8.00-15.00.

Här kan du läsa hyresavtalet och information om städning samt checklista för brandskyddet i följande församlingshem: Askeby, Bankekind, Lillkyrka, Linghem, Sankt Martin, TörnevallaVårdsberg, Örtomta, Östra Harg.

Boka

Bokning görs via församlingsexpeditionen, 013-23 66 50 akerbo.forsamling@svenskakyrkan.se 
Hyresavtalet undertecknas då nyckeln hämtas på församlingsexpeditionen i Tallboda.

Läs om våra kyrkors och församlingshems tillgänglighet för funktionshindrade här

Våra kyrkor och församlingshem

Få församlingar har så stor spännvidd på sina kyrkor som Åkerbo församling. Flera av våra kyrkor har rötter i medeltiden, i Ekängen invigdes 2012 S:t Martin, en helt ny kyrka! Många ligger omgivna av fält och ängar, andra finns mitt i tätortsbebyggelse. Välkommen till dem alla!