Våra kyrkor och församlingshem

Få församlingar har så stor spännvidd på sina kyrkor som Åkerbo församling. Flera av våra kyrkor har rötter i medeltiden, i Ekängen invigdes 2012 S:t Martin, en helt ny kyrka! Många ligger omgivna av fält och ängar, andra finns mitt i tätortsbebyggelse. Välkommen till dem alla!

Askeby klosterkyrka

Askeby kyrka räknas till en av Östergötlands märkligaste medeltidskyrkor. Kyrkan hörde tidigare till Askeby kloster.

Bankekinds kyrka

På platsen låg tidigare en medeltidskyrka. 1758 revs den gamla kyrkan eftersom den blivit för liten. Redan efter fem månader stod den nya kyrkan klar.

Gistad kyrka

Tre kilometer utanför samhället ligger Gistad kyrka, invigd 1864.

Lillkyrka kyrka.

Lillkyrka kyrka

Lillkyrka kyrka är en stenkyrka som tros vara uppförd under 1100- och 1200-talen. Men troligen stod här redan på 1000-talet en träkyrka.

Linghem

1986 togs det första spadtaget till Linghems församlingsgård. Ett år senare, på Mikaelidagen, var det dags att inviga huset med sin blå-gredelina färgsättning.

Rystad kyrka

Kyrkan i Rystad är belägen i centrum av en urgammal kulturbygd och i närheten av stora och märkliga gravfält från järnåldern. Socknen och kyrkan är omtalade i bevarade dokument från 1200-talets senare del.

S:t Martin

Annandag påsk 2012 invigdes S:t Martin i Ekängen. En ung kyrka, full av liv!

Samlan, församlingsgården i Tallboda

15 april 2017 återinvigdes Samlan i Tallboda. Ett år senare, 2018 fick församlingsgården och Noomis kapell en helt ny altartavla, skapad av konstnären Alfred Boman.

Törnevalla kyrka

Sockennamnet Törnevalla betyder ”fältet med törnbuskar” och här byggdes en kyrka redan på 1100-talet. Kyrkan av i dag, som ligger utmed gamla E4:an har endast nedre delen av tornet kvar från medeltidskyrkan.

Vårdsbergs kyrka är populär för dop och vigslar.

Vårdsbergs kyrka

Vårdsbergs kyrka är en mycket populär kyrka för dem som vill gifta sig eller döpa sina barn. Namnet betyder vårdberg eller vaktberg.

Örtomta kyrka

Stenkyrkan i Örtomta byggdes under 1100-talets senare del. Under åren har den byggts till, byggts om och byggts upp.

Östra Hargs kyrka

Kyrkans äldsta del är med all säkerhet från slutet av 1100- talet och enligt tradition byggd av överblivna kalkstensrester från uppförandet av den äldre domkyrkan i Linköping.

Östra Skrukeby kyrka

På en liten höjd, med fin utsikt över sjön Roxen, ligger Östra Skrukeby, en medeltida landsortskyrka. De äldsta delarna är från mitten av 1100-talet.

En person som kommit fram till en gammal kyrka håller en mobiltelefon i handen. På skärmen visas information om kyrkan.

Appen Kyrkguiden

Appen Kyrkguiden hjälper dig hitta till våra kyrkor. I kalendern finns aktuella gudstjänster, konserter och andra evenemang. Appen är gratis och finns för både iPhone och Android.

Uthyrning av Åkerbos församlingshem och församlingsgårdar

Vill du veta mer om, eller hyra en församlingsgård? I Åkerbo församling finns många församlingsgårdar som kan lånas i samband med dop eller begravning. För andra tillfällen går de att hyra. Klicka här för att läsa mer om vad som gäller vid hyra av våra lokaler.

Hjärtstartare

En hjärtstartare kan vara skillnaden mellan liv och död. Därför har Åkerbo församling köpt in ett antal sådana. All personal utbildas i hur hjärtstartarna fungerar samt i hjärt- och lungräddning.