Därför är jag medlem

Det finns många anledningar att vara stolt över ditt medlemsskap i Svenska kyrkan.

Arne Ring, Ringstorp

”Ett stort skäl är allt det som åren i Svenska kyrkans Unga gett mig. Efter konfirmationen, som var stort bara det, blev jag ledare och har genom åren varit på många roliga läger och lärt känna många nya vänner.”

Sanna Detlefsen, Linghem

“När jag var 19 drabbades min familj av ett trauma. Allt rasade. Runt oss blev det tyst men kyrkan steppade in. En diakon och församlingsassistent från Svenska kyrkan kom hem och fanns där för oss. De stod kvar, inte bara i den akuta krisen utan lång tid efteråt. Jag glömmer det aldrig.”

Inger Törnvall, Rystad

”Jag har inga originella anledningar till att vara med. Det är ju tradition att man är kristen i Sverige. Det ger ett sammanhang som känns rätt. Om man engagerar sig får man också del av en gemenskap som ger trygghet.”

Anna Ragnar, Östra Skrukeby

”Det är viktigt att bevara våra kyrkor. Historia är roligt och kyrkorna bär väldigt mycket av svensk historia. Vi gifte oss i Lillkyrka kyrka och det var fint. Jag har alltid sagt att jag vill gifta mig i en fullsatt kyrka och det var det! 60 platser.”

Alexandra Berglund, Lillkyrka

"Det har varit naturligt och självklart att döpa barnen och själv är jag döpt och konfirmerad. Jag har inte reflekterat så mycket över det och aldrig funderat på att gå ur. Vi brukade gå på Öppen Kyrka, en bra mötesplats och perfekt när man är hemma med sina barn."

Hans Palmlöf, Törnevalla

”För mig känns det tryggt att finnas med i vår kyrkas gemenskap med dess fasta grund. Blickar jag bakåt så upplever jag kontinuiteten med våra fäders kyrka, med kristen tro och kulturarv som utgör en grundbult i hela vårt västerländska samhällsbygge. Blickar jag framåt så erbjuder vår kyrka en tro och ett hopp om en ljusare, fredligare och bättre värld.”