Törnevalla kyrka

Sockennamnet Törnevalla betyder ”fältet med törnbuskar” och här byggdes en kyrka redan på 1100-talet. Kyrkan av i dag, som ligger utmed gamla E4:an har endast nedre delen av tornet kvar från medeltidskyrkan. Av de medeltida träskulpturer som fanns i den gamla kyrkan, finns endast ett krucifix kvar. Kyrkan i Törnevalla uppfördes åren 1816-1817 och kallades Carl Johans kyrka efter den dåvarande kronprinsen.

Omfattande restaurering av interiörerna har gjorts vid ett flertal tillfällen. Senaste renoveringen av kyrkan blev klar år 2000 då kyrkan målades invändigt. En takbård som funnits tidigare i kyrkan och som hade målats över togs fram. Bänkarna målades om från grågrön till en varm röd färg som bänkarna hade sett ut tidigare i kyrkan. Kvar från 1817 års altaranordning är själva altarbordet, som är klätt med polerad brun kalksten från brotten i Ljungs socken. Ovanför altarbordet hänger en oljemålning Bergspredikan som målades 1804 av Pehr Hörberg.

Dopfunten av grön Kolmårdsmarmor skänktes till kyrkan 1953. Läktaren byggdes samtidigt som kyrkan men orgel tillkom först 1833.

Runsten från 1000-talet utanför Törnevalla kyrka.
Runsten från 1000-talet utanför Törnevalla kyrka.

Kyrkan har rik uppsättning av nattvardssilver. Kalkens äldsta delar, foten och skaftet med sitt handtag är från 1400-talets slut, medan skålen är tillverkad senare. På foten finns graverade bilder av jungfru Maria, aposteln Petrus och S:ta Birgitta. Det finns äldre textilier som bevarats i kyrkan och en rik uppsättning nyare textilier.
En vävnad placerad i anslutning till dopfunten heter ”Födelsen” och är vävd av bildkonstnär Siri Sörqvist då bosatt i Törnevalla. Stora klockan är gjuten på 1920-talet medan den mindre klockan är betydligt äldre, redan från 1780-talet.

1960 påträffades i torngrunden en runsten från 1000-talet som nu står placerad söder om tornet. På kyrkogårdens nyare del, mot prästgården, finns en minneslund.

Här kan du läsa mer om runstenarna i Törnevalla och resten av församlingen.

Områdesansvarig: Bengt Johansson, 0733-606 522.
Kyrkoföreståndare: Bengt Johansson, 0733-606 522.
Är du intresserad av att komma in i kyrkan? Maila akerbo.forsamling@svenskakyrkan.se så försöker vi hjälpa till.

Törnevalla församlingshem.
Foto: Katarina Sandström Blyme

Församlingshemmet ligger intill kyrkan och är ursprungligen från slutet av 1700-talet. Den har fungerat som komministerbostad, skola och vaktmästarbostad. Under 2021 har församlingshemmet genomgått en större renovering. På övervåningen finns plats att duka till 50 personer och på nedervåningen till 16 personer.

 

Uthyrning av Åkerbos församlingshem och församlingsgårdar

Vill du veta mer om, eller hyra en församlingsgård? I Åkerbo församling finns många församlingsgårdar som kan lånas i samband med dop eller begravning. För andra tillfällen går de att hyra. Klicka här för att läsa mer om vad som gäller vid hyra av våra lokaler.

Vill du boka kyrkan? 

En kvinnlig präst skvätter dopvatten på en liten flickas panna. Föräldrarna står bakom.

Har det blivit dags för dop?

Dopet är en högtid som är förknippad med en djup glädje. Klicka här för att läsa mer om - eller boka dop!  

Vill ni gifta er?

Klicka här för att läsa mer om - eller boka vigsel.

Ett sista farväl

För de flesta människor är seder och ritualer viktiga när någon går bort. I begravnings- gudstjänsten kommer sorgen och dödens allvar till uttryck. Men också hoppet och uppståndelsens ljus. Klicka här för att läsa mer om begravning.