Foto: Klara Grundström

Örtomta kyrka

Stenkyrkan i Örtomta byggdes under 1100-talets senare del. Under åren har den byggts till, byggts om och byggts upp.

På 1400-talet verkar man ha rivit kyrkans romanska kor och senare byggdes ett nytt, betydligt större. 1652 träffades kyrkan av blixten och blev svårt brandskadad.1730 förlängdes koret på initiativ av greve Johan Banér på Ekenäs slott. I en undervåning lät han bygga ett gravkor åt sig och sin familj. 1739 flyttades klockorna från sin klockstapel till kyrkans stentorn. Men klockringningarna var för kraftfulla för tornmurarna. De började spricka och därför fick klockorna flyttas ut igen, den här gången till en nybyggd klockstapel. På 1900-talet frilades de medeltida målningarna i norra tvärskeppet. Yttertakets skiffer byttes ut mot plåt.

Områdesansvarig: Amund Gudmundsson Hunstad, 013-763 20.
Kyrkoföreståndare: Tomas Tegnevik, 073-433 82 11.
Är du intresserad av att komma in i kyrkan? Kontakta kyrkoföreståndaren eller maila församlingsexpeditionen så försöker vi hjälpa till.
 

Bokning
av dop, vigsel, begravning, lokaler, m m görs på församlingsexpeditionen: 013-23 66 50 akerbo.forsamling@svenskakyrkan.se

Vill du hyra församlingshemmet i Örtomta? Läs mer här.

Vad händer ...

i kyrkan? Läs mer här.
... i församlingsgården? Läs mer här.

S:t Olofsaltaret 

Den 4 mars 2015 invigde biskop Martin Modéus kyrkans nya Olofsaltare i samband med visitationen.

S:t Olof, som sedan gammalt är kyrkans skyddshelgon, var kung i Norge under 1000-talets första decennier och gift med Olof Skötkonungs dotter. Som ung  var han viking, men antog senare kristendomen, grep makten i Norge och styrde riket tills han stupade i slaget vid Stiklastad  1030.

Biskop Martin Modéus inviger S:t Olofsaltaret i Örtomta. Kronan, inskriven i riksäpplet, är ett tecken på helgonets kungliga värdighet och under den finns ännu ett attribut, yxan.
Biskop Martin Modéus inviger S:t Olofsaltaret i Örtomta. Kronan, inskriven i riksäpplet, är ett tecken på helgonets kungliga värdighet och under den finns ännu ett attribut, yxan.

Därefter blev Olof snabbt helgonförklarad. Han blev mycket populär i stora delar av Norden, särskilt bland bönderna, vilkas skyddshelgon han var.

 

Församlingshemmet i Örtomta har gott om plats. Den stora salen rymmer 90 personer och köket är utrustat med mat- och kaffeservis för 80 personer.