Foto: Klara Grundström

Örtomta kyrka

Stenkyrkan i Örtomta byggdes under 1100-talets senare del. Under åren har den byggts till, byggts om och byggts upp.

På 1400-talet verkar man ha rivit kyrkans romanska kor och senare byggdes ett nytt, betydligt större. 1652 träffades kyrkan av blixten och blev svårt brandskadad.1730 förlängdes koret på initiativ av greve Johan Banér på Ekenäs slott. I en undervåning lät han bygga ett gravkor åt sig och sin familj. 1739 flyttades klockorna från sin klockstapel till kyrkans stentorn. Men klockringningarna var för kraftfulla för tornmurarna. De började spricka och därför fick klockorna flyttas ut igen, den här gången till en nybyggd klockstapel. På 1900-talet frilades de medeltida målningarna i norra tvärskeppet. Yttertakets skiffer byttes ut mot plåt.

Områdesansvarig: Amund Gudmundsson Hunstad, 013-763 20.
Kyrkoföreståndare: Tomas Tegnevik, 073-433 82 11.
Är du intresserad av att komma in i kyrkan? Kontakta kyrkoföreståndaren eller maila akerbo.forsamling@svenskakyrkan.se så försöker vi hjälpa till.

Vill du boka kyrkan? 

En kvinnlig präst skvätter dopvatten på en liten flickas panna. Föräldrarna står bakom.

Har det blivit dags för dop?

Dopet är en högtid som är förknippad med en djup glädje. Klicka här för att läsa mer om - eller boka dop!  

Vill ni gifta er?

Klicka här för att läsa mer om - eller boka vigsel.

Ett sista farväl

För de flesta människor är seder och ritualer viktiga när någon går bort. I begravnings- gudstjänsten kommer sorgen och dödens allvar till uttryck. Men också hoppet och uppståndelsens ljus. Klicka här för att läsa mer om begravning.

Uthyrning av Åkerbos församlingshem och församlingsgårdar

Vill du veta mer om, eller hyra en församlingsgård? I Åkerbo församling finns många församlingsgårdar som kan lånas i samband med dop eller begravning. För andra tillfällen går de att hyra. Klicka här för att läsa mer om vad som gäller vid hyra av våra lokaler.

S:t Olofsaltaret 

Den 4 mars 2015 invigde biskop Martin Modéus kyrkans nya Olofsaltare i samband med visitationen.

S:t Olof, som sedan gammalt är kyrkans skyddshelgon, var kung i Norge under 1000-talets första decennier och gift med Olof Skötkonungs dotter. Som ung  var han viking, men antog senare kristendomen, grep makten i Norge och styrde riket tills han stupade i slaget vid Stiklastad  1030.

Biskop Martin Modéus inviger S:t Olofsaltaret i Örtomta. Kronan, inskriven i riksäpplet, är ett tecken på helgonets kungliga värdighet och under den finns ännu ett attribut, yxan.
Biskop Martin Modéus inviger S:t Olofsaltaret i Örtomta. Kronan, inskriven i riksäpplet, är ett tecken på helgonets kungliga värdighet och under den finns ännu ett attribut, yxan.

Därefter blev Olof snabbt helgonförklarad. Han blev mycket populär i stora delar av Norden, särskilt bland bönderna, vilkas skyddshelgon han var.

 

Församlingshemmet i Örtomta har gott om plats. Den stora salen rymmer 90 personer och köket är utrustat med mat- och kaffeservis för 80 personer. 

 

Vad händer ...

i kyrkan? Läs mer här.