Foto: Jarl Asklund

Gistad kyrka

Tre kilometer utanför samhället ligger Gistad kyrka, invigd 1864. Redan elva år tidigare hade beslutet om att bygga en ny kyrka tagits och man får förmoda att det var en efterlängtad invigning.

Åren innan revs den gamla romanska kyrkan som stått på platsen sedan 1100-talet. Traditionen säger att den ursprungliga kyrkan uppfördes av biskop Gisle i Linköping och att han kommit att ge namn åt orten.
Gistad kyrka är byggd av gråsten. Kvar från den gamla kyrkan är bland annat de två klockorna i tornet. Bevarade är också ett antal träskulpturer ur ett altarskåp från 1400-talet. Från 1200-talets förra hälft härstammar en Maria-bild, (Madonnan), vilken anses vara en av de bäst bevarade från den tiden.
Märkligast bland föremålen från medeltidskyrkan är emellertid dopfunten av kalksten. Den kan dateras till tidigt tolvhundratal och har tillskrivits en gotländsk stenmästare med anonymnamnet Calcarius.

Områdesansvarig: Agneta Hägg, 0704-398784.
Kyrkoföreståndare: Börje Carlsson, 013-731 01.
Är du intresserad av att komma in i kyrkan? Kontakta kyrkoföreståndaren eller maila församlingsexpeditionen (se nedan) så försöker vi hjälpa till.

Bokning av dop, vigsel, begravning görs på församlingsexpeditionen: 013-23 66 50 eller akerbo.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Här kan du läsa mer om Gistad kyrka och den anrika prästgården som var församlingshem fram till 2021 då den såldes.

I grunden till kyrktornet finns delar av en runsten. Läs mer här.

Grön skylt på Gistads kyrkogård

Grön skylt vid graven? Kontakta vår kyrkogårdshandläggare. Klicka här för att läsa mer.

på gistads kyrkogård

I Församlingsguiden nr 4 2016 berättar vår blivande pastorsadjunkt Emelie Hjerth om sökandet efter sina släktingar på Gistads kyrkogård. Läs mer om det här