Diakoni - omsorg om varandra

Diakoni handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Ekonomiskt stöd

Här finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd från församlingen. I advents- och juletid kan du även söka ekonomiskt stöd för julklappsköp.

Samtalsstöd

Hos oss finns alltid någon att tala med. Du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan, och det kostar ingenting. Klicka här för att läsa mer om dina möjligheter till samtal.

Mötesplatser

Här finns aktiviteter för alla, både stora och små!

Insamlingar

Att ge en gåva är att ge en annan människa ett hopp, en möjlighet och en framtid. Gåvor kan vara av olika slag - tid, kunskap, omtanke, saker, pengar. På den här sidan berättar vi om våra insamlingar.

Global rättvisa

Varor som odlats och producerats på ett rättvist sätt ökar i våra butiker. Blommor, fotbollar, bomull och guld går också att köpa Fair trade-märkt. Efterfrågan ökar och vårt val i butiken gör stor skillnad!