Kyrkoavgift och begravningsavgift

Vad är skillnaden på kyrkoavgift och begravningsavgift? Hur mycket betalar jag och vad ingår? Här kan du läsa mer.

Foto: Katarina Sandström Blyme

Vad är kyrkoavgift och begravningsavgift? 

Kyrkoavgiften betalas av alla som är medlemmar i Svenska kyrkan. Medlem blir man genom dopet. Man kan också anmäla sig som medlem utan att vara döpt.

Kyrkoavgiftens storlek beror på i vilken församling du bor och hur mycket du tjänar. Det rör sig ofta om ca 1 % av den beskattningsbara inkomsten Räkna ut hur mycket du betalar och se vad kyrkoavgiften går till i faktarutan till höger. Kyrkoavgiften i Åkerbo församling kommer att sänkas de närmaste åren. Den totala avgiften blir dock något högre eftersom begravningsavgiften höjs (se nedan).

Begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. Den administreras i de flesta fall av Svenska kyrkan (utom i Stockholm och Tranås där kommunen sköter den). Begravningsavgiften är för närvarande 25,3 öre per intjänad hundralapp. Sedan 2017 betalar man samma begravningsavgift i stort sett var man än bor i Sverige, detta eftersom avgiften tidigare varit mycket varierande över landet. I en församling i Härjedalen låg den exempelvis på hela 65 öre per intjänad hundralapp.  De nya bestämmelserna innebär en höjning av begravningsavgiften för de som bor i Åkerbo församling, dock från en mycket låg nivå (14 öre).

Vilka begravningskostnader ingår?

Det här ingår för alla

Bisättningslokal (Lokal för visning och förvaring av den avlidne fram till begravning)

Transport från bisättningslokal till dess att gravsättning skett (inom den egna församlingen)

Gravsättning, vilket innebär gravöppning, återfyllnad och iordningställande efter gravöppning

Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under 25 år, alternativt plats i minneslund

Kremering

Det här ingår om den avlidne är medlem i Svenska kyrkan

Begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning med präst och musiker, i kyrka eller kapell (gäller även begravning utanför hemförsamlingen)

Bärare vid önskemål om jordbegravning

Det här bekostas alltid av dödsboet

Kista, urna och transport av kista till bisättningslokal

Transporter om begravning och gravsättning ska ske i annan församling

Annan kistdekoration än bårtäcke

Extra musik, förutom psalmer och orgel/pianomusik

Minnesstund

Annonsering

Arvode (om begravningsbyrå anlitas)

Gravvård (gravsten, kors)