Korgar med blommor står på en kista.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Begravning

För de flesta människor är seder och ritualer viktiga när någon går bort. I begravningsgudstjänsten kommer sorgen och dödens allvar till uttryck. Men också hoppet och uppståndelsens ljus.

När någon dött

Normalt kontaktar de närmast anhöriga en begravningsbyrå de känner förtroende för. Begravningsbyrån hjälper till med de flesta praktiska frågor. Men det finns många saker som du själv kan ordna med. Här hittar du allmän information, från Linköpings griftegård, om sådant som är viktigt att veta när någon har gått bort. 

Bokning och tacksägelse

Begravningar i Svenska kyrkans ordning bokas på församlingsexpeditionen. Begravningar kan i Åkerbo församling äga rum följande tider:

Tisdag 11.00 och/eller 13.00 
Torsdag 11.00 och/eller 13.00 
Fredag 11.00 och/eller 13.00

OBS! Mellan 1 oktober-31 mars sker jordbegravning endast vid en av tiderna, 11.00. Under resterande period av året kan jordbegravning bokas vid flera tillfällen per dag.

När man på expeditionen får reda på att någon av våra medlemmar har avlidit planeras en så kallad tacksägelseringning. Den sker oftast söndagen efter dödsfallet i samband med huvudgudstjänsten. Om kvällsgudstjänst hålls i den egna församlingskyrkan kan tacksägelseringning ske då. När tidpunkten för tacksägelsen är bestämd, skickas en inbjudan till de närmast anhöriga.

Begravningssamtal

När begravningen är bokad kontaktar prästen närmast anhörig och bestämmer tid för ett samtal där man tillsammans pratar igenom begravningen, bestämmer psalmer, mm.

Om man inte tillhör Svenska kyrkan

Någon gång förekommer att anhöriga till en avliden vill att begravningen skall ske enligt Svenska kyrkans ordning, även om den döde inte är medlem i Svenska kyrkan. Av respekt för den avlidne, som av någon anledning valt att stå utanför Kyrkans gemenskap, avstår vi då från att begrava den döde. Däremot erbjuds, för de anhörigas skull, en minnesgudstjänst i kyrkan. Utformningen av minnesgudstjänsten kommer man överens om med församlingsprästen.

Borgerlig begravning

Svenska kyrkan har av staten fått förtroendet att vara huvudman för begravningsverksamheten i Sverige. Därför har Åkerbo församling skyldighet att tillhandahålla lämpliga lokaler för borgerlig begravning. I första hand hänvisas till våra församlingsgårdar. För mer information, kontakta församlingsexpeditionen i Linghem eller vårt begravningsombud för icke tillhöriga, Göran Karlsson. Göran har telefonnummer 0706-150049.

Kostnader som begravningsavgiften täcker

Det här täcker begravningsavgiften för den som var folkbokförd i Sverige:

  • gravplats i 25 år
  • gravsättning
  • transporter av den avlidna inom huvudmannens förvaltningsområde fram till gravsättningen, och i förekommande fall till krematorium och särskild gravplats
  • kremering
  • lokal för förvaring och visning av stoftet
  • tillgång till lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
  • skötsel och underhåll av allmänna begravningsplater.

Kyrkoavgift och begravningsavgift

Vad är skillnaden på kyrkoavgift och begravningsavgift? Hur mycket betalar jag och vad ingår? Här kan du läsa mer.

Olika typer av gravplatser i Åkerbo

Det finns 10 kyrkogårdar i Åkerbo. De är dominerade av en plats med gravsten och enskild blomrabatt vilket fortfarande är den vanligaste formen för en grav. Det kan både vara en kista som gravsatts eller en urna med aska.

Gravrätt och vårdåtagande

Vad innebär det att sköta en grav?

Gravskötsel

Vill du att vi tar hand om en grav åt dig? Läs mer här.

Stöd i sorgen

Enskilda samtal

Behöver du någon att prata med? Då är du välkommen till samtal hos präst eller diakon. Vi finns här för dig oavsett ålder och livssituation. Samtalen är kostnadsfria och sker under tystnadsplikt.

Små grupper av människor sitter vid olika bord och pratar över en kopp kaffe.

Grupper för samtal

Ibland hjälper det att dela tankar och känslor med varandra. Se våra samtalsgrupper här.

Personuppgiftsbehandling i samband med att någon dör