Världens barn

Under september och oktober samlar vi in medel till Världens barn på flera vis. Håll utkik i din närhet, och här på hemsidan för mer information.

Insamling 2023

Under tidiga hösten 2023 beslutades att församlingen skulle ha en intern tävling om vilka verksamheter som kunde samla in störst summa till Världens barn. Tre bössor startades som fick följande insamlingsresultat;

  • saftbössan, barnverksamheternas bössa: 4 960:-
  • kaffebössan, vuxenverksamheternas bössa: 1 882:-
  • skrammelbössan, körernas bössa: 1 482:-

Dessutom samlades 4 555:- in till församlingens allmänna insamling. 

Total insamlad summa till Världens barn: 12 879:-

För alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet 

Barn är de som drabbas hårdast av pandemins konsekvenser. När skolor och hela samhällen stänger ned är det 1,6 miljarder barns skolgång som påverkas. När hälsoinsatser pausas på grund av pandemin riskerar ytterligare mer än en miljon barn att dö på grund av pandemins konsekvenser. 

Tack för att du stödjer Världens Barn - ett samarbete mellan public service och många svenska civilsamhällesorganisationer, där ACT Svenska kyrkan är en av dem. Här bidrar SVT, Sveriges Radio P4 och Utbildningsradion (UR) till viktiga folkbildande insatser inom ramen för Världens Barn. Tillsammans samlas pengar in till projekt runt om i världen för att främja barns rättigheter. 

Hur går insamlingen?

Här kan du se hur mycket pengar som kommit in via swish.

Gå till insamlingssidan

Act Svenska kyrkan är en av flera aktörer 

Årligen samlar Radiohjälpen, genom Världens Barn-kampanjen, in pengar till förmån för barn som lever i särskilt utsatta situationer. Act Svenska kyrkan är tillsammans med flera andra organisationer med och hjälper till med att samla in pengar under kampanjen som startade 1997. Act Svenska kyrkans avtalade andel av de insamlade medlen är 11 procent.  ​Pengarna går till utvalda projekt som särskilt gynnar barns situation.

Act Svenska kyrkans projekt med stöd av Världens Barn

Barn med funktionsnedsättning extra utsatta i flyktingläger

Ett av Act Svenska kyrkans projekt som får stöd av Världens Barn är inkludering av barn med funktionsnedsättningar i flyktingläger i Somalia, Etiopien och Kenya. Alla barn har rätt till utbildning, men att se till att barn med funktionsnedsättning får och kan gå i skolan är en stor utmaning. Extra svårt blir det för barn som lever i flyktingläger, där det sällan finns resurser till hjälpmedel eller anpassad skolgång. Läs mer om arbetet i Kismayu, Somalia.

Skolgång öppnar dörren till en bättre framtid

Act Svenska kyrkans andra projektet som får stöd av Världens Barn är i Myanmar. Här arbetar Act Svenska kyrkan för att barn på flykt i landet ska få utbildning. Myanmar är ett av världens mest konfliktdrabbade länder och i dagsläget bor cirka 240 000 människor i interna flyktingläger. Ungefär hälften av dem är rohingyer, en folkgrupp som drivits på flykt med förföljelser och våld. Läs mer om arbetet i Myanmar.

VÄRLDENS BARN OCH DE GLOBALA MÅLEN

De projekt som genomförs med stöd från Världens Barn bidrar till att uppfylla 13 av de 17 målen, framförallt de som rör minskad fattigdom, hälsa och god utbildning för alla.

De 14 civilsamhällesorganisationerna som ingår i Världens Barn-familjen 2022 är: Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Barnfonden, Diakonia, Erikshjälpen, IOGT-NTO-rörelsen, Islamic Relief, Läkarmissionen, PMU, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska Röda Korset, WaterAid och We Effect.