Foto: Jarl Asklund

Östra Hargs kyrka

Kyrkans äldsta del är med all säkerhet från slutet av 1100- talet och enligt tradition byggd av överblivna kalkstensrester från uppförandet av den äldre domkyrkan i Linköping. En genomgripande ombyggnad år 1885 satte helt prägel på kyrkan och kom att dölja dess äldre partier under ett tjockt putslager.

Den fasta inredningen fick sina nuvarande färger 1925, samtidigt som de dekorativa målningarna i absiden, koret och kring triumfbågen utfördes av konstnären Yngve Lundström, Stockholm. Sakristian uppfördes under senmedeltiden, en fullständig ombyggnad gjordes 1726 och den fick sin nuvarande storlek och utformning år 1885. Vapenhuset och tornet uppfördes 1885. Kyrkan har två klockor placerade i tornet sedan 1885. Före detta år fanns en klockstapel i anslutning till kyrkan. Lillklockan är gjuten 1842 och storklockan 1744.

Altarbordet härstammar från 1787. Altarprydnaden är en gipskopia av Torvaldsens Kristus från 1885. Predikstolen från 1699 är försedd med bilder av evangelisterna och Kristus. Uppförd av en bildhuggare från Norrköping. Har restaurerats i flera omgångar, senast 1925. Predikstolens tak togs ner 1885. Dopfunten av kolmårdsmarmor härstammar från 1800-talets sista decennier. Bänkinredningen är från 1885. Orgeln är från 1886, av orgelbyggare C Elfström, Ljungby.  2011 påbörjades en renovering av orgeln, året därpå återinvigdes den.

I kyrkans tornkammare förvaras ett fragment av en runsten. Läs mer  här.

Cykelkyrka
Varje sommar ordnas vägkyrka - eller cykelkyrka som den kallas i Östra Harg - under tre veckor. Läs om årets cykelkyrka här  och om några av dem som brukar hålla cykelkyrkan öppen här.

Områdesansvarig: Birgitta Franzén, 070-873 16 40.
Kyrkoföreståndare: Arne Borg, 0706-68 60 31.

Är du intresserad av att komma in i kyrkan? Kontakta kyrkoföreståndaren eller maila församlingsexpeditionen så försöker vi hjälpa till.

Bokning
av dop, vigsel, begravning, lokaler, m m görs på församlingsexpeditionen: 013-23 66 50 akerbo.forsamling@svenskakyrkan.se

Vill du hyra församlingshemmet i Östra Harg? Läs mer här.

Församlingshemmet i Östra Harg har 60 sitttplatser och mat- och kaffeservis för lika många.

Läs mer om orgeln här.

Vad händer ...

i kyrkan? Läs mer här.
... i församlingsgården? Läs mer här.

Foto: Katarina Sandström Blyme