Foto: Jarl Asklund

Östra Hargs kyrka

Kyrkans äldsta del är med all säkerhet från slutet av 1100- talet och enligt tradition byggd av överblivna kalkstensrester från uppförandet av den äldre domkyrkan i Linköping. En genomgripande ombyggnad år 1885 satte helt prägel på kyrkan och kom att dölja dess äldre partier under ett tjockt putslager.

Den fasta inredningen fick sina nuvarande färger 1925, samtidigt som de dekorativa målningarna i absiden, koret och kring triumfbågen utfördes av konstnären Yngve Lundström, Stockholm. Sakristian uppfördes under senmedeltiden, en fullständig ombyggnad gjordes 1726 och den fick sin nuvarande storlek och utformning år 1885. Vapenhuset och tornet uppfördes 1885. Kyrkan har två klockor placerade i tornet sedan 1885. Före detta år fanns en klockstapel i anslutning till kyrkan. Lillklockan är gjuten 1842 och storklockan 1744.

Altarbordet härstammar från 1787. Altarprydnaden är en gipskopia av Torvaldsens Kristus från 1885. Predikstolen från 1699 är försedd med bilder av evangelisterna och Kristus. Uppförd av en bildhuggare från Norrköping. Har restaurerats i flera omgångar, senast 1925. Predikstolens tak togs ner 1885. Dopfunten av kolmårdsmarmor härstammar från 1800-talets sista decennier. Bänkinredningen är från 1885. Orgeln är från 1886, av orgelbyggare C Elfström, Ljungby.  2011 påbörjades en renovering av orgeln, året därpå återinvigdes den.

I kyrkans tornkammare förvaras ett fragment av en runsten. Läs mer  här.

Cykelkyrka
Varje sommar ordnas vägkyrka - eller cykelkyrka som den kallas i Östra Harg - under tre veckor. Läs om årets cykelkyrka här  och om några av dem som brukar hålla cykelkyrkan öppen här.

Områdesansvarig: Birgitta Franzén, 070-873 16 40.
Kyrkoföreståndare: Arne Borg, 0706-68 60 31.

Är du intresserad av att komma in i kyrkan? Kontakta kyrkoföreståndaren eller maila akerbo.forsamling@svenskakyrkan.se så försöker vi hjälpa till.

Bokning
av dop, vigsel, begravning, lokaler, m m görs på församlingsexpeditionen: 013-23 66 50 akerbo.forsamling@svenskakyrkan.se

Vill du hyra församlingshemmet i Östra Harg? Läs mer här.

Vill du boka kyrkan? 

En kvinnlig präst skvätter dopvatten på en liten flickas panna. Föräldrarna står bakom.

Har det blivit dags för dop?

Dopet är en högtid som är förknippad med en djup glädje. Klicka här för att läsa mer om - eller boka dop!  

Vill ni gifta er?

Klicka här för att läsa mer om - eller boka vigsel.

Ett sista farväl

För de flesta människor är seder och ritualer viktiga när någon går bort. I begravnings- gudstjänsten kommer sorgen och dödens allvar till uttryck. Men också hoppet och uppståndelsens ljus. Klicka här för att läsa mer om begravning.

Gå på Östra Hargs kyrkogård

Klicka här för en digital vandring över Östra Hargs kyrkogård.

Alexandra (Alice) Isaksson

Alexandra, kallad Alice, i Bankekind som nr 7 av 9 syskon. Föräldrarna var lantbrukare. 1922 flyttade familjen till Mylinge i Östra Harg där Alice nu har sin gravsten. Klicka här för att läsa mer om hennes spännande liv på andra sidan Atlanten.

Bröderna Hjelm

Bröderna Albert, Ernst, Anton och Manne Hjelm är alla födda i Östra Harg och har nu sin gravsten här. Klicka här för att läsa mer om hur de levde.

Läs mer om orgeln här.

Vad händer ...

i kyrkan? Läs mer här.

Foto: Katarina Sandström Blyme

Uthyrning av Åkerbos församlingshem och församlingsgårdar

Vill du veta mer om, eller hyra en församlingsgård? I Åkerbo församling finns många församlingsgårdar som kan lånas i samband med dop eller begravning. För andra tillfällen går de att hyra. Klicka här för att läsa mer om vad som gäller vid hyra av våra lokaler.