Mer om Östra Skrukeby

Östra Skrukeby kyrka byggdes i sten cirka 1140. Det vet vi eftersom den södra långväggen med den ursprungliga ingången finns kvar. Portalen till ingången är tydlig 1100-tal, och trädet som användes till den tunga, järnsmidda dörren fälldes på 1130-talet. Troligen byggdes kyrkan med ett högt och spetsigt torn. Ett sådant fanns kvar fram till 1800-talet.

Kyrkan blev för trång, förmodligen redan under 1200-talet. Den gjordes bredare och längre. Senare, troligen under medeltiden, byggdes en sakristia vid koret och ett vapenhus vid porten i söderväggen.

Under 1600-talet byggdes ett ståtligt gravkor på sydsidan, avsett för ägarna till Grensholms säteri. Den nuvarande predikstolen skänktes år 1665 av Ture Ribbings änka på Grensholmen. På den tiden hörde Grensholmslandet norr om Roxen till Östra Skrukeby socken, men avskildes år 1827.

På 1790-talet gjordes en omfattande ombyggnad. Från den tiden räknar man med att kyrkan vitkalkades, både in- och utvändigt.
På 1790-talet gjordes en omfattande ombyggnad. Från den tiden räknar man med att kyrkan vitkalkades, både in- och utvändigt.

Befolkningen växte och kyrkan behövde bli mer ändamålsenlig. På 1790-talet påbörjades en omfattande ombyggnad. Pelarna som stöttat takvalven sedan utbyggnaden på 1200-talet togs bort och taket gjordes om helt och hållet. Väggarna snyggades till genom att fönstren gjordes större och mer regelbundna. Troligen var det nu kyrkan blev vitkalkad även invändigt. En ny orgel kom på plats, likaså en ny altartavla.

År 1868 revs kyrkans torn, eftersom man noterat en spricka i muren. Faran för en olycka ansågs vara överhängande.

Mindre invändiga och utvändiga renoveringar har utförts under 1800- och 1900-talet. Det nuvarande vapenhuset vid kyrkans västra ingång uppfördes 1926, men när västporten togs upp och sydporten inte längre användes som huvudingång, är okänt.

Orgeln är byggd på plats av orgelmakare Pehr Schiörlin och var färdig år 1794. Den har genom åren bevarat sin ålderdomliga klang, och har också fått behålla sitt ursprungliga utseende. Kyrkans altartavla är målad av Pehr Hörberg år 1804 och föreställer Jesus vid tolv års ålder i templet. I kyrkgolvet finns en mängd vackra och intressanta gravstenar. Kyrkklockorna, som hänger i klockstapeln intill kyrkan, är gjutna på 1700-talet.

Välkommen att besöka vår kyrka! Mellan gudstjänsterna är den mestadels stängd, men vill du komma andra tider går det bra. Vi berättar gärna mer och kan ordna förbokade visningar och guidningar för grupper.

Kontakt

Kajsa Carlegrim, 013-720 44, 0708-72 01 41
Lars Linde, 013-720 06, 0706-71 75 95
Margareta Linde,  013-720 06, 0706-18 21 48

Östra Skrukeby församlingshem
Östra Skrukeby församlingshem. Foto: Katarina Sandström Blyme

Församlingshemmet byggdes på 1870-talet och inrymde lägenheter för folkskolläraren och småskollärarinnan samt två skolsalar och en slöjdsal.

Skolan stängdes 1963 och byggnaden överlämnades till församlingen. I dag är lärarlägenheterna privatbostad och resten av huset utgör församlingshem.

Gamla slöjdsalen har blivit TV- och mysrum, gamla småskolesalen pingisrum och storskolesalen samlingslokal. Den rymliga hallen har blivit hall och kök. Lokalerna har kvar sin skolprägel.

Samlingssalen rymmer c:a 60 personer. Köket är utrustat med spis, diskmaskin, kyl- och frys, mikrovågsugn och porslin (mattallrikar, uppläggningsfat, kaffekoppar med assietter samt bestick).

Lokalerna lämpar sig väl för sällskap med barn. Barnen kan leka i TV- och pingisrummen på övervåningen medan de vuxna är i samlingssalen på bottenvåningen.

För mer information och visning, kontakta Margareta Linde, 013-720 06, 0706-182148.