Östra Skrukeby kyrka

På en liten höjd, med fin utsikt över sjön Roxen, ligger Östra Skrukeby, en medeltida landsortskyrka. De äldsta delarna är från mitten av 1100-talet. Runtomkring finns fornlämningar, och troligen har det tidigare funnits en träkyrka på platsen för den nuvarande kyrkan.

Det som möter besökaren av idag är en låg, vitkalkad byggnad utan torn. Invändigt syns endast några spår av den romanska 1100-tals-kyrkan. Redan på 1200-talet byggdes den om en första gång, sedan har flera genomgripande renoveringar gjorts. Den senaste ombyggnaden av stor omfattning gjordes på sent 1700-tal, varför det invändiga utförandet har en sengustaviansk prägel. Kyrkklockorna hänger – och har alltid hängt – i en klockstapel intill kyrkan. Den nuvarande klockstapeln är byggd 1814.

I södra vapenhuset finns en kalkstensplatta med runskrift. Läs mer här.

Församlingshemmet som ligger alldeles intill kyrkan, är Östra Skrukebys gamla kyrkskola. Här finns en samlingssal för omkring 60 personer, fullt utrustad.

Här kan du läsa mer om Östra Skrukeby kyrka och församlingshemmet.

Områdesansvarig: Lars Linde, 013-720 06. 
Kyrkoföreståndare: Lars Linde.

Är du intresserad av att komma in i kyrkan? Kontakta kyrkoföreståndaren eller maila församlingsexpeditionen så försöker vi hjälpa till.

Bokning
av dop, vigsel, begravning, lokaler, m m görs på församlingsexpeditionen: 013-23 66 50 akerbo.forsamling@svenskakyrkan.se

Vill du hyra församlingshemmet i Östra Skrukeby? Läs mer här.

Vad händer ...

i kyrkan? Läs mer här.
... i församlingsgården? Läs mer här.