Östra Skrukeby kyrka

På en liten höjd, med fin utsikt över sjön Roxen, ligger Östra Skrukeby, en medeltida landsortskyrka. De äldsta delarna är från mitten av 1100-talet. Runtomkring finns fornlämningar, och troligen har det tidigare funnits en träkyrka på platsen för den nuvarande kyrkan.

Vill du boka kyrkan? 

En kvinnlig präst skvätter dopvatten på en liten flickas panna. Föräldrarna står bakom.

Har det blivit dags för dop?

Dopet är en högtid som är förknippad med en djup glädje. Klicka här för att läsa mer om - eller boka dop!  

Vill ni gifta er?

Klicka här för att läsa mer om - eller boka vigsel.

Ett sista farväl

För de flesta människor är seder och ritualer viktiga när någon går bort. I begravnings- gudstjänsten kommer sorgen och dödens allvar till uttryck. Men också hoppet och uppståndelsens ljus. Klicka här för att läsa mer om begravning.

Gå på Östra Skrukeby kyrkogård

Klicka här för en digital vandring över Östra Skrukeby kyrkogård.

Helgmålsbön i Östra Skrukeby

Helgmålsringning, helgmålsbön eller helgsmål genomförs som inledning på helgen. Kyrkklockorna ljuder vanligtvis klockan 18.00 på lördagar, så även i Östra Skrukeby kyrka i Åkerbo församling.

Mer om Östra Skrukeby

Östra Skrukeby kyrka byggdes i sten cirka 1140. Det vet vi eftersom den södra långväggen med den ursprungliga ingången finns kvar. Portalen till ingången är tydlig 1100-tal, och trädet som användes till den tunga, järnsmidda dörren fälldes på 1130-talet. Troligen byggdes kyrkan med ett högt och spetsigt torn. Ett sådant fanns kvar fram till 1800-talet.

Vad händer ...

i kyrkan? Läs mer här.