Gravskötsel

Foto: Martin Runeborg/IKON

Gäller kyrkogårdarna i: Askeby, Bankekind, Gistad, Lillkyrka, Rystad, Törnevalla, Vårdsberg, Örtomta, Östra Harg och Östra Skrukeby 2020-01-01 tills vidare. 

De avtal vi erbjuder är:

1. Ettårigt med årlig avgift som gäller per kalenderår. Fakturan kommer automatiskt i februari/mars.
2. Långtidsavtal (ca 10-25 år)

 För nya skötseluppdrag utgår full avgift t o m augusti (efter 1 september ingen avgift).

Grundskötselavtal

Avgiften för grundskötsel innefattar:
Klippning av gräsmatta, krattning av grusgrav, luckring, vattning samt borttagande av vissna blommor i vas.

På våren: Bortplockning av eventuell vinterdekoration, putsning och klippning av  rosor och perenner.

På hösten: Lövräfsning, borttagande av ettåriga växter, kupa eventuella rosor.

Grundskötsel (planteringslåda ingår* 520 kr

Grundskötsel + en plantering               650 kr

Grundskötsel + en plantering + vinterdekoration 770 kr

Grundskötsel + två planteringar           780 kr

Grundskötsel + två planteringar + vinterdekoration   900 kr

*Om enbart grundskötsel beställs meddela om tanken är att plantera perenner framför gravstenen. Dessa utvecklar sig bättre utan låda. Planteringslådan är dock utmärkt för ettåriga växter (säsongsväxter).

Rengöring av gravvård, utsättning och borttagning av gravlyktor vid allhelgona samt jordbyte i rabatten ingår ej.

Tilläggstjänster

Ljung (till hösten) per st: 50 kr

Påsklilja i kruka: 50 kr

Ljuständning (2,5-dygns i egen lykta 30 kr

Ljuständning (5-dygns i lånad lykta) 50 kr

Blombukett i vas (mindre) 150 kr

Blombukett i vas (större) 300 kr

Stentvätt (görs när tid finns) från 400 kr

Planteringslådor (självvattnande) till graven ingår om skötselavtal finns, annars kan de av medlemmar i Svenska kyrkan köpas för 1100 kr (40x30 cm) eller 1140 kr (60x30 cm). Hjälp med montering tillkommer. För mer information kontakta Ina Nordh.

Övrigt:  Ytterligare arbeten såsom jordbyte i rabatt, underhåll av gravvårdar m.m utföres enligt
särskild värdering. 200 kr/tim.