Meny

Gravskötsel

Bild: Martin Runeborg/IKON

Avtalstid

Avtal kan tecknas enligt följande:
1. ettårsavtal med automatisk förlängning
2. treårsavtal
3. avräkningsavtal

Grundskötselavtal

Årlig avgift för skötsel av gravplats 520 kr

Årsavgiften gäller per kalenderår. För nya skötseluppdrag utgår full avgift t o m augusti.
Efter 1 september tar vi inte ut någon avgift.

Avgiften innefattar:
Klippning av gräsmatta, krattning av grusgrav, luckring, kantskärning, vattning samt borttagning av skräp och vissna snittblommor.

På våren: avtäckning av granris, putsning och klippning av  rosor och prydnadsbuskar.

På hösten: lövräfsning, borttagning av ettåriga utplanteringsväxter och  blomstergruppens iordningställande samt gödsling.

Rengöring av gravvård, utsättning och borttagning av gravlyktor vid allhelgona samt jordbyte i rabatten ingår ej.

Tilläggstjänster

Vårplantering: 130 kr

Sommarplantering: 130 kr

Vinterdekoration: Liggare av granris med kottar och vide, 120 kr

Planteringslådor (självvattnande) till graven ingår om skötselavtal finns, annars kan de av medlemmar i Svenska kyrkan köpas för 1150 kr, för mer information kontakta Ina Nordh

Övrigt:  Ytterligare arbeten såsom jordbyte i rabatt, underhåll av gravvårdar m.m utföres enligt
särskild värdering. 200 kr/tim.