Små grupper av människor sitter vid olika bord och pratar över en kopp kaffe.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Områdesråd

Områdesråden består av flera verksamhetsråd och beslutar om verksamheter nära dig. I Åkerbo församling finns tre områdesråd som tar beslut kring utveckling i Svenska kyrkans verksamheter inom det närmsta geografiska området.

Alla som bor i församlingen kan engagera sig i områdesråd och den som är medlem i Svenska kyrkan kan bli ledamot och få rösträtt. Här kan även du bidra med nya idéer, diskutera och träffa andra som engagerar sig i Åkerbo församling. Var med och påvera du också! 

  Vill du engagera dig? Hör gärna av dig till någon av oss!

 • Ida Johansson

  Ida Johansson

  Ordförande för områdesråd Tallboda

  Mer om Ida Johansson

  Ordförande för områdesråd Tallboda (Rystad, Tallboda och Östra Harg)

 • Amund Gudmundsson Hunstad

  Amund Gudmundsson Hunstad

  Ordförande för områdesråd Linghem

  Mer om Amund Gudmundsson Hunstad

  Ordförande för områdesråd Linghem (Askeby, Bankekind, Linghem, Törnevalla, Vårdsberg och Örtomta)

Så styrs din församling

Församlingens högsta beslutande organ är Kyrkofullmäktige, som väljs av församlingens medlemmar vid kyrkovalet var fjärde år. Fullmäktige väljer församlingens styrelse, Kyrkorådet, vilket tillsammans med kyrkoherden ansvarar för att den grundläggande uppgiften blir utförd. Tre representanter från kyrkorådet är ordföranden för respektive områdesråd och här kan även du medverka. 

Så styrs församlingen

Vart fjärde år är det kyrkoval. Då har du som är medlem i Svenska kyrkan möjlighet att rösta på vilka du vill ska sitta i kyrkofullmäktige och styra församlingen. Läs mer om hur Åkerbo styrs idag.