Gravrätt och vårdåtagande

Vad innebär det att sköta en grav?

Gravrätt

Alla folkbokförda i Sverige har rätt till en grav med 25 års gravrätt. Detta är gratis (betalas genom begravningsavgiften).  Gravrättsinnehavare ska utses av dödsboet inom sex månader efter dödsfallet. Gravrättstiden räknas efter den senast gravsatta. Tiden kan därefter förlängas ytterligare.

Att sköta en grav 

Du som gravrättsinnehavare är skyldig att sköta graven så att den hålls i ordnat och värdigt skick. Du kan överlåta detta på församlingen genom att upprätta ett gravskötselavtal. Gravstenen måste vara monterad på ett säkert sätt för att inte vara en säkerhetsrisk för besökare. Detta kontrolleras av kyrkogårdspersonalen minst vart femte år. Upptäcks brister kontaktas gravrättsinnehavaren som efter överenskommelse får bekosta eventuella åtgärder.

Gravskötsel

Vill du att vi tar hand om en grav åt dig? Läs mer här.

Ett sista farväl

För de flesta människor är seder och ritualer viktiga när någon går bort. I begravnings- gudstjänsten kommer sorgen och dödens allvar till uttryck. Men också hoppet och uppståndelsens ljus. Klicka här för att läsa mer om begravning.

Grön skylt vid gravplatsen, vad innebär det?

Har du sett en grön skylt vid en gravplats. Det innebär:

  • att vi saknar kontaktuppgifter till gravrättsinnehavare eller
  • att vi vet att gravrättsinnehavaren är avliden och vi saknar uppgifter om annan anhörig

Är du anhörig eller känner någon som är det eller har information om anhöriga, kontakta Ina Nordh för vidare diskussion. 

gravplatser utan gravrättsinnehavare/kontaktuppgifter till gravrättsinnehavare

Foto: Gustaf Hellsing/IKON