Global rättvisa

Att vi delar jord med varandra betyder att vi har gemensamma resurser. En långsiktig och hållbar utveckling i det globala perspektivet förutsätter social, ekonomisk och miljömässig rättvisa. Det är en grund för fred på jorden.

Svenska kyrkan bedriver internationellt arbete på många platser i världen bland annat i krigsdrabbade områden och där naturkatastrofer på olika sätt skapar lidande.

Åkerbo församling har insamlingar via kollekt i samband med gudstjänster samt återkommande kampanjer i samband med jul och påsk där information sprids och pengar samlas in till olika projekt runt om i världen. Nytt är att församlingen ger 0,5 % av kyrkoavgiften, som medlem bidrar du alltså till hjälp och stöd direkt till människor i krigs- och katastrofdrabbade områden. Här kan du läsa mer om vad Svenska kyrkan gör på plats ute i världen.

 

Fika rättvist!

Torsdag 7 november bjuder vi på Fairtradekaffe och choklad på pendeltågsstationen i Linghem samt på Bärstadskolans parkering i Ekängen. Vi vill lyfta frågan om hur våra importvaror odlas och produceras. Vi vill ha rättvis handel, med bra arbetsvillkor och schyssta löner!

Sveriges kristna råd arbetar globalt vad gäller klimatfrågor och rättvis fördelning i världens fattiga länder.

Tillsammans med Fairtrade Sverige har ett certifieringssystem tagits fram för kyrkor och samfund som systematiskt vill stödja fattiga länder och verka för att rättvis handel bedrivs hela vägen från producent till konsument. Det vi äter och konsumerar i vår rika del av världen ska inte vara på bekostnad av den fattigare odlarens arbetsförhållanden, lön och arbetsmiljö. Barnarbete i framställningsindustrier är en annan sak som Fairtrade-diplomeringen bekämpar.

Planering i S:t Martin. Hur lyfter vi bäst frågan om rättvis handel? Foto: Maria Bergendahl

Sedan 2016 är Åkerbo församling Kyrka för Fairtrade och arbetar fortlöpande med globala hållbarhetsfrågor. Under kampanjerna försöker vi lyfta frågan lite extra med information och fairtrade-varor.

Du kan läsa mer om Kyrka för Fairtrade här