Vi bygger om!

Från januari 2024 är församlingsgården i Linghem stängd för ombyggnation. Huset rivs och en ny församlingsgård byggs på samma plats.

Linghems nuvarande församlingsgård måste tyvärr rivas på grund av omfattande problem med husets grund och allvarliga brister som inte är kostnadseffektivt eller bra att åtgärda genom renovering. Problemen inkluderar ett ineffektivt värmesystem, dålig isolering och felaktiga takvinklar som har lett till omfattande rötskador.

Nya församlingsgården

Den nya byggnaden som ska ersätta församlingsgården kommer att uppföras med höga krav på materialval, värmesystem och miljöhänsyn. Genom att prioritera miljövänliga lösningar kommer den nya byggnaden att vara hållbar och energieffektiv för en lång tid framåt, vilket gynnar både miljön och alla som använder lokalerna, med särskilt fokus på de som bor och vistas i Linghem. I huvudsak kommer församlingsgården att, som tidigare, användas för daglig verksamhet samt arbetsplats för cirka tio personer och de nya lokalerna kommer att ha plats för 150 personer. 

 

Parkeringar

Det är viktigt för oss att våra besökare kan anlända och lämna platsen utan problem, och att ordningen och säkerheten upprätthålls. 30 parkeringsplatser kommer att finnas tillgängliga på tomten, med en specifik angöringsplats för färdtjänst.

Vid uthyrning av lokalen och vid större evenemang kommer vi att samarbeta med ett parkeringsbolag för att säkerställa en fungerande trafiksituation och effektiv parkeringshantering. Vi planerar och samarbetar tilsammans med trafikavdelningen vid Linköpings kommun för att utforma en parkeringslösning för större engagemang, vilka kan förekomma några gånger per år. Vid uthyrning kommer vi även att hänvisa till närliggande parkeringsplatser i Linghem, vilket ger ytterligare alternativ för besökare och minskar risken för trängsel. Vi kommer också att informera om att man kan på ett smidigt sätt använda Östgötapendeln som resealternativ.

Här finns verksamheter under tiden

Du som är med i en verksamhetsgrupp som Greenies, Tweenies eller körverksamhet kommer att få information från din verksamhetsledare om var verksamheten är under ombyggnationen.

Drop-in verksamheter

Du som brukar komma till Öppen kyrka och sopplunch i Linghems församlingsgård är välkommen till Bankekinds Öppen kyrka och sopplunch, tisdagar 9.00-13.00. Du kan också besöka våra öppna verksamheter i Tallboda och Ekängen, som Öppen kyrka eller Kom och trivs. Länkar till våra verksamheter finns längre ner på denna sida. 

    Vid frågor om byggprojektet i Linghem, kontakta

  • Kristina Nyhlén

    Kristina Nyhlén

    Kyrkofullmäktigeledamot - POSK, Kyrkorådets ordförande - POSK

Verksamheter och mötesplatser

Här kan du läsa mer om alla församlingens verksamheter.

Öppen kyrka - för alla åldrar

När kyrkan är öppen för verksamhet! Här ryms öppen förskola med sångstund och lek. Du kan också fika tillsammans med andra. I kyrksalen finns rum för den som söker stillhet. Ingen föranmälan, alla är välkomna!