Foto: Klara Grundström

Samtalscentrum

Hos oss finns alltid någon att tala med. Läs här om dina möjligheter till samtal.

I Åkerbo församling tror vi att livsnära samtal i alla former är viktiga. Därför har vi skapat ”Samtalscentrum” med uppgift att stärka samtalets plats i församlingens verksamhet. Samtalscentrum består i dagsläget av fyra delar. Samtalskvällar med inledande föreläsning, samtalsgrupper, enskilda samtal och ungdomschatten som är under uppbyggnad. 

Samtalskvällarna handlar på olika sätt om livet. Det kan vara teman som stress, parrelationer eller känslor. Oavsett vilket tema kvällen har så vet vi att det existentiella perspektivet är viktigt och vill att det ska få ta plats.

Ibland finns intresse från några att fortsätta samtalet och då bildas en mindre samtalsgrupp eller bokcirkel kring temat. Genom samtalscentrum finns också samtalsgrupper för sörjande och grupper som arbetar narrativt utifrån metoden ”Deep talk”.

I de enskilda samtalen pratar du om det som är angeläget för dig just nu. Det kan handla om relationer, självkänsla eller existentiella frågor. Samtalen är öppna för alla som bor eller vistas i församlingen. Vi erbjuder stödsamtal hos präst eller diakon och terapeutiska samtal hos en av våra präster som också har en terapeutisk utbildning.

Utöver de enskilda samtalen finns ungdomschatten för dig som är ung i Åkerbo. Här får du chatta anonymt med en vuxen. 

Ansvarig för samtalscentrum är Elin Dapo som är präst och samtalsterapeut och Per Åkerström som är diakoniassistent. Elins tjänst är inriktad mot familjer och vuxna medan Per främst arbetar med ungdomar.

Elin Rundh Dapo

Elin Rundh Dapo

Präst, Terapeut

Per Åkerström

Per Åkerström

Diakoniassistent