Foto: Magnus Aronson_Ikon

Svenska kyrkan i Huddinge

Här finns fyra församlingar: Huddinge, Sankt Mikael, Flemingsberg och Trångsund Skogås församling. Här finns mötesplatser för alla åldrar, gudstjänster, körer, trivselträffar, barngrupper och mycket mer. Välkommen!

med anledning av coronaviruset

Av omsorg om varandra ber vi alla att: Stanna hemma vid minsta förkylningssymtom. Sprita och tvätta händerna ofta. Hålla avstånd.

Nytt år och ny termin men samma rekommendationer – så vad kan vi hitta på? Jo, Sankt Mikaels församling presenterar SöndagsSKOLA i KYRKfönstret!

Söndagsskola i Vårby Gårds kyrka 2021

Nytt år och ny termin men samma rekommendationer – så vad kan vi hitta på? Jo, Sankt Mikaels församling presenterar SöndagsSKOLA i KYRKfönstret!

Huddingeprästen Daniel Hafner har skrivit boken "Skatter i lerkärl - berättelser för existentiella samtal" som kommit ut på bokförlaget Argument. Daniel tror på berättandets kraft, "Varje människa bär på en skatt" säger han.

Daniel Hafner har skrivit en bok

Huddingeprästen Daniel Hafner har skrivit boken "Skatter i lerkärl - berättelser för existentiella samtal" som kommit ut på bokförlaget Argument. Daniel tror på berättandets kraft, "Varje människa bär på en skatt" säger han.