Foto: Lottie Lindtrup

Huddinge kyrkogård

Kyrkogården ligger i centrala Huddinge vid kyrkan från 1200-talet. Detta är historisk mark, huddingeborna har begravt sina anhöriga här sedan 1100-talet.

Kyrkogården fick sitt nuvarande utseende 1859–60 då kyrkogårdsmuren revs och kyrkogården utvidgades åt söder och nordost. 1963 anlades minneslund och urngravsområde.
De äldsta gravstenarna på kyrkogården är från 1800-talet. Dessa bevaras nu av kulturhistoriska skäl.
Kistbegravningar förekommer här endast i befintliga familjegravar. I övrigt gravsätts endast urnor. Det finns en urnlund där gravarna är placerade i grupper. Vid entrén till kyrkogården finns en urnnisch med arton gravar.
Minneslunden ligger bredvid kyrkan och har endast nedgrävning av aska. En ny smyckningsplats anlades 2001 intill minneslunden.

Adress: Kommunalvägen 21

Titta runt på kyrkogården