Foto: Josefin Casteryd /Ikon

Engagera dig i Act Svenska kyrkan

Är du intresserad av internationellt arbete? Vill du verka för den världsvida kyrkan? I Huddinge pastorat finns flera internationella grupper, som jobbar med insamlingar och internationella frågor. Du är välkommen att engagera dig!

Internationella gruppen är motorn i det internationella arbetet i församlingen. I gruppen kan du vara med och bevaka globala frågor, engagera, inspirera, informera, påverka och arbeta med insamling. Det finns mycket du kan bidra till med din kompetens och dina färdigheter.

Vad gör en internationell grupp?

Den internationella gruppen samordnar, planerar och utvecklar det internationella arbetet i församlingens verksamhet. Målet är att öka engagemanget för de internationella frågorna och integrera dem i församlingens verksamhet. Det kan man göra genom att: 

Informera 
För in aktuella och viktiga internationella perspektiv i församlingens olika verksamheter och grupper, i församlingsbladet, på sociala medier och på webben. Involvera kyrkorådet och de anställda. 

Samla in
Planera in arbete med insamlingskampanjer. Bevaka att församlingskollekter och anslag till internationellt arbete finns med i verksamhet och budget. 

Påverka
Våra val och vårt sätt att leva påverkar världen. Det kan handla om frågor som klimaträttvisa, miljöfrågor, hur det lokala påverkar det globala mm. Agera för en rättvis och hållbar värld genom att bland annat påverka beslutsfattare. Gör er röst hörd genom till exempel namninsamling, brev och uppvaktningar, medborgarförslag, insändare, manifestationer. 

Kontakta samordnaren i din församling för att få veta mer eller gå med i en internationell grupp:

Foto: Magnus Aronson /Ikon

Huddinge pastorat har ett långt engagemang för projektet Rädda skogen för livets skull 

Jordens skogar är viktiga för mänskligheten. De behövs för livets mångfald, för vattnets kretslopp, för bränsle och för att förhindra jorderosion. Inte minst behövs de för klimatet. Nära en femtedel av växthusgaserna har sin grund i avskogningen, framför allt skövlingen av regnskog.

Lika viktigt är att människor får utbildning så att de känner till vilka
utmaningar som finns och varför de finns. När människor får kunskap kan de påverka sin situation och samtidigt bidra till ett bättre klimat. För att uppnå en hållbar miljö måste vi bland annat kämpa mot fattigdom, vattenbrist och klimatförändringar samt säkerställa att alla människor har tillgång till matsäkerhet.

DET HÄR GÅR DIN GÅVA TILL
• Krisförebyggande genom utbildning i torktåliga, snabbväxande grödor
och växelbruk samt bygge av nya vattenvägar, dammar och skydd mot
förorenat dricksvatten.
• Skydd av naturskogarna, mot t.ex. brand, skövling och betande boskap.
• Skydd av vattenresurser och ökad tillgång till rent vatten.
• Utbildning till bönder om hur de kan förbättra jordbruket och få större
skördar, till exempel genom växelbruk och nya hållbara grödor.
• Självhjälpsgrupper för kvinnor som möjliggör gemensamt sparande och
småföretagande.
• Kurser om bättre och mer näringsrik kost samt införande av nya frukter,
sädesslag och grönsaker.
•Diskussionsgrupper som leder till ökad jämställdhet och bryter tabun
som begränsar människors livsutrymme.

Kvinnlig präst på strand med barn i bakgrunden.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Bild på en datorskäm, mobil och Ipad som visar innehålla från Kunskapsplattformen

Kunskapsportalen Actum

Kunskapsportalen Actum är för dig som vill lära dig mer om Act Svenska kyrkan och våra fem fokusområden. Fördjupa din kunskap genom videos, intervjuer med changemakers och interaktiva quiz.

Tre barn med skolväskor på ryggen. De ler och ser glada ut.

Bli månadsgivare

Med en liten gåva varje månad kan du bidra till att fler barn får gå i skolan, att människor som flyr från krig får skydd och att fler kan ta sig bort från fattigdom.