Foto: Lottie Lindtrup

Minnesboken i S:t Botvids kapell

I S:t Botvids kapell finns en minnesbok med unika inskriptioner. Avlidna som gravsätts i någon av minneslundarna på S:t Botvids begravningsplats kan få namnet inskrivet i minnesboken. Boken ligger alltid uppslagen på sidan för dagens datum, så att man kan läsa de avlidnas namn på dödsdagen.

Minnesboken är uppdelad i tre volymer, var och en innehåller en period på fyra månader. Den har samma utseende och motståndskraft som de bästa exemplaren av medeltida illustrerade skrifter och kan bevaras under lång tid utan att det träfria pappret påverkas. Den är vackert bunden och textning och bilder utförs av skickliga konstnärer. Bildernas motiv är valfria och kan utformas efter den avlidnes personlighet och intressen.

Prislista Minnesboken

1-3 rader 310 kr
4-5 rader 360 kr
6-8 rader 420 kr

Tillägg för symbol 270 kr