Foto: Lottie Lindtrup

Minnesboken i S:t Botvids kapell

I S:t Botvids kapell finns en minnesbok med unika inskriptioner. Avlidna som gravsätts i någon av minneslundarna på S:t Botvids begravningsplats kan få namnet inskrivet i minnesboken. Boken ligger alltid uppslagen på sidan för dagens datum, så att man kan läsa de avlidnas namn på dödsdagen.

Minnesboken är uppdelad i tre volymer, var och en innehåller en period på fyra månader. Den har samma utseende och motståndskraft som de bästa exemplaren av medeltida illustrerade skrifter och kan bevaras under lång tid utan att det träfria pappret påverkas. Den är vackert bunden och textning och bilder utförs av skickliga konstnärer. Bildernas motiv är valfria och kan utformas efter den avlidnes personlighet och intressen.

Miniatyrbok
En miniatyr av minnesboken med aktuell inskription finns att beställa. Boken är handbunden och med samma konstnärliga utförande som den stora boken. Storleken är 14,7 x 20,3 cm och gjord i pergamentband. Varje bok kan innehålla flera inskriptioner.

Minneskort
Minneskortet är en enklare variant men inskription och bilder utförs på samma sätt.

På bilden ovan ser du exempel på olika inskriptioner och bilder.

Prislista

Minnesbok:

Två rader (namn och en rad text)       300:-
Tre till fem rader                                    350:-
Sex till åtta rader                                   410:-
Bild, tillägg                                              260:-

Miniatyrbok:
Bok med inskription                               480:-
Bok med iskription och bild                   600:-

Minneskort:
Två rader                                                 60:-
Tre rader                                                  100:-
Fyra rader                                                140:-
Fem rader                                                160:-
Sex rader                                                 180:-