Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Mer om Svenska kyrkan i Huddinge

I Svenska kyrkan i Huddinge möts förort och landsbygd. Här möts människor i alla åldrar för att utforska och dela tro och liv. Här finns drömmar och visioner, engagerade medarbetare och volontärer som gör Svenska kyrkan i Huddinge till en plats där alla är välkomna. Du hittar kyrkorna i Flemingsberg, Huddinge, Trångsund Skogås, Segeltorp och Vårby Gård. Välkommen.

Bli medlem

Oavsett om du är medlem eller inte är du välkommen till kyrkan! Men som medlem bidrar du till att vi kan stödja människor i Sverige och i världen. Du är också med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.

Förtroendevalda

Svenska kyrkan är rikstäckande och verksamheten är bred. Det här ”kyrkbygget” är ett omfattande projekt. Det finns flera sätt att delta i bygget. Ett är att ställa upp i kyrkovalet, att ställa sig till förfogande för förtroendeuppdrag. Ett annat är att rösta i kyrkovalet. De som röstar avgör vilka som får förtroendet.

Miljöarbete i Svenska kyrkan i Huddinge

Vi har ett ansvar för skapelsen, vi har bara en jord. Därför måste vi alla tillsammans arbeta för en hållbar framtid. Svenska kyrkan i Huddinge strävar efter att ha ett miljötänk i alla våra verksamheter och har fått miljödiplom.

Två unga kvinnor sitter vid en putsad vägg.

Lediga jobb

Här kan du se våra lediga tjänster. Just nu söker vi en krematorieföreståndare.

Fakta om Huddinge pastorat

Svenska kyrkan i Huddinge består av fyra församlingar och en kyrkoförvaltning. Det formella namnet är Huddinge pastorat. En gemensam förvaltning sköter bland annat begravningsverksamhet, fastighetsförvaltning och administration.

Information om personuppgifter - GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt i flera hundra år och det kommer vi fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Följ oss på sociala medier

Svenska kyrkan i Huddinge och Huddinge kyrkogårdsförvaltning finns på sociala medier.

I visitationsmässan fick församlingarna ta emot diplom för sitt utmärkta hållbarhetsarbete. Lottie och Line, hållbarhetssamordnare tog emot.

Biskopsvisitation i Huddinge pastorat

Att visitera församlingarna ingår i biskopens uppdrag att värna kyrkans lära och ordning, enhet och kontinuitet samt att inspirera församlingarna. Svenska kyrkan i Huddinge visiterades under våren 2023.