Foto: Magnus Aronson

Ledningsgruppen

Chef/kyrkoherde

Ida Hallström Åsman

Svenska kyrkan i Huddinge

Chef/kyrkoherde

Församlingsherdar

Förvaltning

Per-Magnus Olsson

Per-Magnus Olsson

Svenska kyrkan i Huddinge

Kyrkogårdschef

Kristina Wallenberg

Svenska kyrkan i Huddinge

HR-ansvarig