Meny

Källan - ett samarbete över gränser

Källans gruppverksamheter tar en paus. Källan Flemingsberg är en interreligiös och interkulturell mötesplats. Här erbjuds bland annat svenskakurser samt råd och stöd i olika frågor.

För att minska smittspridningen av Coronaviruset/Covid-19 har vi begränsat vår verksamhet. Källans gruppsverksamheter är tills vidare inställda.

Källan Flemingsberg är en interreligiös och interkulturell mötesplats där du som deltagare kan ta del av Källans olika verksamheter och aktiviteter, men också få hjälp och stöd på olika sätt; både socialt, existentiellt, kulturellt och religiöst.

Källan erbjuder bland annat svenska för alla, skapande och olika samtalsgrupper, men också samtalsstöd och praktisk hjälp i kontakt med myndigheter och andra organisationer.

I Källan arbetar människor med religiös, språklig och mångkulturell erfarenhet. Här möter du medarbetare från Svenska kyrkan, Stockholms Stadsmission och Stockholms katolska stift. Källan är inte en myndighet och du kan vara helt anonym.

Källan är ett samarbete mellan Stockholms Stadsmission, Svenska kyrkan i Flemingsberg och Stockholms katolska stift.

Exempel på råd & stöd:
- söka jobb
- migrationsärenden
- läxhjälp
- söka bostad
- samtalsstöd och praktisk hjälp med mera

För samtal, råd & stöd kontakta:
Judith Bindala, verksamhetsledare, Stockholms Stadsmission
Telefon: 08–684 232 86
Sms: 076–669 67 61
E–post: judith.bindala@stadsmissionen.se

Yesim Tungert, vägledare, Stadsmissionen
Telefon: 08–684 233 09
E–post: yesim.tungert@stadsmissionen.se

Susanna Walther, vägledare, Stockholms katolska stift
Telefon: 070–898 58 07
E–post: susanna.walther@stockholmskatolskastift.se

Shadi Altaha, vägledare, Stockholms Stadsmission
Telefon: 08–684 233 95
E–post: shadi.altaha@stadsmissionen.se

Hannu Lounela, diakon, Flemingsbergs församling
Telefon: 08–588 698 28
E–post: hannu.lounela@svenskakyrkan.se

Aktiviteter våren 2020

Måndagar
Svenska för nybörjare kl. 10.00–12.00
Kursen riktar sig till dig som behöver grundläggande kunskaper i det svenska språket. Målet är att du som individ ska kunna använda det svenska språket i vardagssammanhang, i skolan och i arbetslivet. Öppen grupp och ingen föranmälan krävs. Språklärare: Shadi Altaha.

Språkcafé kl. 13.30–15.00
Språkcafé är för dig som vill öva språket genom konversation och kommunikation över en kopp te eller kaffe. Du får möjligheten att praktisera språket i ett annat forum där stort fokus läggs på att tala. Öppen grupp och ingen föranmälan krävs. Gruppledare: Yesim Tungert i samverkan med Svenska kyrkan.

Migrationsrådgivning kl. 10.00–16.00

Tisdagar
Svenska för nybörjare kl. 10.00–12.00, varannan tisdag jämna veckor
Kursen riktar sig till dig som behöver grundläggande kunskaper i det svenska språket. Målet är att du som individ ska kunna använda det svenska språket i vardagssammanhang, i skolan och i arbetslivet. Öppen grupp och ingen föranmälan krävs. Språklärare: Shadi Altaha.

Svenskakurs i hälsokommunikation kl. 10.00–12.00, varannan tisdag udda veckor
Hälsokommunikation ger dig möjligheten att lyssna till, diskutera och prata med en läkare. Du får även möjlighet att ställa frågor om hälsan samt få svar i samband med att du lär dig svenska språket. Öppen grupp och ingen föranmälan krävs. Gruppledare: Shadi Altaha i samverkan med Transkulturellt Center.

Svenska och samhällsorientering kl. 13.00–15.00
Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i svenska språket men behöver öva mer samt få större förståelse om hur det svenska samhället fungerar. Öppen grupp och ingen föranmälan krävs. Språklärare: Judith Bindala.

Migrationsrådgivning kl. 10.00–16.00

Onsdagar
Svenska för nybörjare kl. 10.00–12.00
Kursen riktar sig till dig som behöver komma igång med svenska språket och börja från grunden. Öppen grupp och ingen föranmälan krävs. Språklärare: Shadi Altaha.

Sopplunch för alla kl. 12.00–13.30

Föräldraskap i Sverige kl. 09.30–12.00, första tillfället 14/3
Ett samarbete mellan Källan och Huddinge kommun, öppna förskolan i Flemingsberg, där en grupp föräldrar deltar i en kurs med totalt fem tillfällen. Kursen baseras på föräldrarollen i Sverige. Sluten grupp och föranmälan krävs.

Migrationsrådgivning kl. 10.00–16.00

Torsdagar
Föräldragruppen – Familjecentralen kl. 10.00–12.00
En mötesplats för familjedeltagarna att träffas, diskutera och stötta varandra i föräldrarollen. Målet med föräldragruppen är att ge information om vilka lagar, regler, rättigheter och skyldigheter samt attityder som finns i Sverige när det gäller barn, föräldraskap, jämställdhet och demokrati. Ingen öppen grupp och föranmälan krävs. Gruppledare: Yesim Tungert i samverkan med Familjecentralen i Flemingsberg.

Svenska & samhällsorientering kl. 13.00–15.00
Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i svenska språket men behöver öva mer samt få större förståelse om hur det svenska samhället fungerar. Öppen grupp och ingen föranmälan krävs. Språklärare: Judith Bindala.

Migrationsrådgivning kl. 10.00–16.00

Fredag
Syateljé och FIXA kl. 10.00–14.00
En plats där det ges utrymme till kreativitet och där kunskap om svenska traditioner förmedlas. En meningsfull tid att skapa gemenskap, träna språk och träffa människor med olika kulturella och religiösa bakgrunder samt språkkunskaper. Öppen grupp och ingen föranmälan krävs. Gruppledare: Susanna Walther i samverkan med Svenska kyrkan.

Temafika kl. 11.00–11.30

Migrationsrådgivning kl. 10.00–16.00