Foto: Anna Z Ek

Källan – en interreligiös och interkulturell mötesplats

I Källan Flemingsberg kan du delta i aktiviteter och få hjälp och stöd med att navigera dig i det svenska samhället.

Källan Flemingsberg är en interreligiös och interkulturell mötesplats där du som deltagare kan delta i aktiviteter, men också få hjälp och stöd med att navigera dig i det svenska samhället, lära dig svenska språket, få juridiskt stöd i migrationsrättsliga frågor och delta olika aktiviteter som bidrar till gemenskap.

Källan är ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Flemingsberg, Stockholms Stadsmission och Stockholms katolska stift.

I Källan möter du personer med religiös, språklig och mångkulturell kompetens. Källan är inte en myndighet och du kan vara helt anonym.

För samtal, råd & stöd kontakta:

Judith Bindala
Enhetschef, Källan Flemingsberg
Telefon: 08-684 232 88
E-post: judith.bindala@stadsmissionen.se

Shadi Altaha
Ombud, Stockholms Stadsmission
Telefon: 08–684 233 95
E-post: shadi.altaha@stadsmissionen.se

Amanda Mattsson
Ombud, Stockholms Stadsmission
E–post: amanda.mattsson@stadsmissionen.se

Susanna Walther
Myndighetskontakter, Stockholms katolska stift
E-post: susanna.walther@katolskakyrkan.se

Hannu Lounela
Diakon, Flemingsbergs församling
Telefon: 08–588 698 28
E–post: hannu.lounela@svenskakyrkan.se

Reception
Telefon: 08-684 233 02 eller 072 090 82 92

Källans öppettider:

Måndag–fredag 09:00–16:00

Källans telefontider:

Måndagar 09:00–12:00

Källans drop in-tider:

Tisdagar 09:00–14:00
Torsdagar 09:00–14:00

Aktiviteter i KÄLLAN

Schema våren 2023

(9/1 – 31/5)

Måndagar
Svenskaundervisning för föräldrar: 10:00–13:00
Språkcafé: 13:30–15:00 

Tisdagar
Svenska för nybörjare: 10:00–12:00

Onsdagar
Svenska för nybörjare: 10:00–12:00

Torsdagar
Samtalsgrupp ”Tro tillsammans” (föranmälan): 10:00–13:00. Datum: 2/3–30/3.
Skapa och öva svenska: 10:00–12:00. Datum: 9/2, 2/3, 6/4 och 4/5.

Fredagar
Syateljé och FIXA: 10:00–14:00