Källan - ett samarbete över gränser

Källan Flemingsberg är en interreligiös och interkulturell mötesplats. Här erbjuds bland annat svenskakurser samt råd och stöd i olika frågor.

Källan Flemingsberg är en interreligiös och interkulturell mötesplats där du som deltagare kan ta del av Källans olika verksamheter och aktiviteter, men också få hjälp och stöd på olika sätt; både socialt, existentiellt, kulturellt och religiöst.

Källan erbjuder bland annat svenska för alla, skapande och olika samtalsgrupper, men också samtalsstöd och praktisk hjälp i kontakt med myndigheter och andra organisationer.

I Källan arbetar människor med religiös, språklig och mångkulturell erfarenhet. Här möter du medarbetare från Svenska kyrkan, Stockholms Stadsmission och Stockholms katolska stift. Källan är inte en myndighet och du kan vara helt anonym.

Källan är ett samarbete mellan Stockholms Stadsmission, Svenska kyrkan i Flemingsberg och Stockholms katolska stift.

Exempel på råd & stöd:
- söka jobb
- migrationsärenden
- läxhjälp
- söka bostad
- samtalsstöd och praktisk hjälp med mera

För samtal, råd & stöd kontakta:
Shadi Altaha, vägledare, Stockholms Stadsmission
Telefon: 08–684 233 95
E–post: shadi.altaha@stadsmissionen.se

Stephanie Cerqueira, vägledare, Stockholms Stadsmission
Telefon: 08–684 232 88
E–post: stephanie.cerqueira@stadsmissionen.se

Susanna Walther, vägledare och handläggare för myndighetsärenden, Stockholms katolska stift
Telefon: 070–898 58 07
E–post: susanna.walther@katolskakyrkan.se

Hannu Lounela, diakon, Flemingsbergs församling
Telefon: 08–588 698 28
E–post: hannu.lounela@svenskakyrkan.se

Ylva Carlshamre, jurist, Stockholms Stadsmission
E-post: ylva.carlshamre@stadsmissionen.se

 

Aktiviteter hösten 2020

Måndagar
Språkcafé kl. 13.30–15.00
På Språkcaféet får du möjlighet att prata svenska och träffa nya människor

Råd och stöd kl. 10.00–16.00

Tisdagar
Svenska för nybörjare kl. 10.00–12.00
(Hälsogrupp udda veckor)

Svenska och samhällsorientering kl. 13.30–15.30
Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i svenska språket men behöver öva mer samt få större förståelse om hur det svenska samhället fungerar.

Råd och stöd kl. 10.00–16.00

Onsdagar
Svenska för nybörjare kl. 10.00–12.00

Råd och stöd kl. 10.00–16.00

Torsdagar
Juridisk rådgivning drop-in kl. 9.30–11.00

Råd och stöd kl. 10.00–16.00

Fredag
Syateljé & FIXA kl. 10.00–13.30
På Syateljén kan du, tillsammans med andra, bland annat sy och skapa av nya tyger samt sticka och virka. Du kan även låta dig inspireras till att sy om gamla plagg till nya i vår ”Fixarverkstad”.

Temafika kl. 11.00–11.30

Råd och stöd kl. 10.00–16.00