Foto: Anna Z Ek

Källan - ett samarbete över gränser

Källan Flemingsberg är en interreligiös och interkulturell mötesplats. Här erbjuds bland annat svenskakurser samt råd och stöd i olika frågor.

Källan Flemingsberg är en interreligiös och interkulturell mötesplats där du som deltagare kan ta del av Källans olika verksamheter och aktiviteter, men också få hjälp och stöd på olika sätt; både socialt, existentiellt, kulturellt och religiöst.

Källan erbjuder bland annat svenska för alla, skapande och olika samtalsgrupper, men också samtalsstöd och praktisk hjälp i kontakt med myndigheter och andra organisationer.

I Källan arbetar människor med religiös, språklig och mångkulturell erfarenhet. Här möter du medarbetare från Svenska kyrkan, Stockholms Stadsmission och Stockholms katolska stift. Källan är inte en myndighet och du kan vara helt anonym.

Källan är ett samarbete mellan Stockholms Stadsmission, Svenska kyrkan i Flemingsberg och Stockholms katolska stift.

Exempel på råd & stöd:
- söka jobb
- migrationsärenden
- läxhjälp
- söka bostad
- samtalsstöd och praktisk hjälp med mera

För samtal, råd & stöd kontakta:
Shadi Altaha, vägledare, Stockholms Stadsmission
Telefon: 08–684 233 95
E–post: shadi.altaha@stadsmissionen.se

Stephanie Cerqueira, vägledare, Stockholms Stadsmission
Telefon: 08–684 232 88
E–post: stephanie.cerqueira@stadsmissionen.se

Susanna Walther, vägledare och handläggare för myndighetsärenden, Stockholms katolska stift
Telefon: 070–898 58 07
E–post: susanna.walther@katolskakyrkan.se

Hannu Lounela, diakon, Flemingsbergs församling
Telefon: 08–588 698 28
E–post: hannu.lounela@svenskakyrkan.se

Ylva Carlshamre, jurist, Stockholms Stadsmission
E-post: ylva.carlshamre@stadsmissionen.se