Foto: Anna Z Ek

Källan - ett samarbete över gränser

Källan Flemingsberg är en interreligiös och interkulturell mötesplats. Här erbjuds bland annat svenskakurser samt råd och stöd i olika frågor.

Källan Flemingsberg är en interreligiös och interkulturell mötesplats där du som deltagare kan ta del av Källans olika verksamheter och aktiviteter, men också få hjälp och stöd på olika sätt; som socialt, existentiellt, kulturellt och religiöst.

Källan erbjuder bland annat svenska för alla, skapande och olika samtalsgrupper samt även samtalsstöd och praktisk hjälp i kontakt med myndigheter och andra organisationer.

I Källan möter du personer med religiös, språklig och mångkulturell kompetens. Här arbetar en diakon från Svenska kyrkan i Flemingsberg samt socialpedagoger och en jurist från Stockholms Stadsmission.

Källan är inte en myndighet och du kan vara helt anonym.

Källan är ett samarbete mellan Stockholms Stadsmission, Svenska kyrkan i Flemingsberg och Stockholms katolska stift.

För samtal, råd & stöd kontakta:

Judith Bindala
Enhetschef, Källan Flemingsberg
Telefon: 08-684 232 88
E-post: judith.bindala@stadsmissionen.se

Shadi Altaha
Vägledare, Stockholms Stadsmission
Telefon: 08–684 233 95
E-post: shadi.altaha@stadsmissionen.se

Kristina Andersson
Vägledare, Stockholms Stadsmission
Telefon: 08-684 233 82
E–post: kristina.andersson@stadsmissionen.se

Susanna Walther
Vägledare, Stockholms katolska stift
E-post: susanna.walther@katolskakyrkan.se

Ylva Carlshamre
Jurist, Stockholms Stadsmission
E–post: ylva.carlshamre@stadsmissionen.se

Hannu Lounela
Diakon, Flemingsbergs församling
Telefon: 08–588 698 28
E–post: hannu.lounela@svenskakyrkan.se

Reception
Telefon: 08-684 233 02 eller 072 090 82 92

Aktiviteter i KÄLLAN

Schema hösten 2021

måndag
Språkcafé: 13:30–15:00

tisdag
Svenska för nybörjare: 10:00–12:00
Workshops och utbildningar: 13:00 (start 2/11)

onsdag
Svenska för nybörjare: 10:00–12:00
Hälsokommunikation: 10:00–12:00 (udda veckor)

torsdag
Drop in-verksamhet: 09:00–12:00 (start 30/9)

fredag
Syateljé och FIXA: 10:00–14:00

måndag–fredag
Råd och stöd: 10:00–16:00