Foto: Unsplash

Kontakta oss

Vill du boka ett dop, gifta dig, har du frågor om gravar eller undrar något om Svenska kyrkan i Huddinges verksamhet?

Kontakta oss

Växel 08-588 697 00 har öppet måndag till fredag klockan 9-12 och 13-14. Övrig tid gäller direktnummer eller e-post.

 

Kontaktuppgifter till församlingarna och kyrkogårdsförvaltningen

Här nedan finns kontaktuppgifter till personal i  församlingar och förvaltningar

Revisorer