Fastighetsutskott

Ledamöter 
Benny Upphagen (Arbetarepartiet - Socialdemokraterna) ordförande 
Kjell Bertilsson  (Arbetarepartiet - Socialdemokraterna) 1:e vice ordförande
Cecilia Sundberg (Borgerligt alternativ) 2:e vice ordförande
Maj Vestin (Centerpartiet)

Ersättare 
Göran Hallberg (Arbetarepartiet - Socialdemokraterna) 
Britt Björneke (Vänstern i Svenska kyrkan)
Jennifer Hopper Lind (Borgerligt alternativ)
Jan Forsell (Fria liberaler i Svenska kyrkan)

Fastighetsutskottets sammanträden 2020

Tisdag 4 februari kl. 18.30
Tisdag 24 mars kl. 18.30
Tisdag 26 maj kl. 18.30
Tisdag 25 augusti kl. 18.30
Tisdag 29september kl. 18.30
Tisdag 17 november kl. 18.30