Foto: Magnus Aronson/IKON

Förtroendevalda

Svenska kyrkan är rikstäckande och verksamheten är bred. Det här ”kyrkbygget” är ett omfattande projekt. Det finns flera sätt att delta i bygget. Ett är att ställa upp i kyrkovalet, att ställa sig till förfogande för förtroendeuppdrag. Ett annat är att rösta i kyrkovalet. De som röstar avgör vilka som får förtroendet.

De fyra församlingarna i Huddinge bildade 1 januari 2014 ett pastorat. Det innebär bland annat en kyrkoherde, ett kyrkofullmäktige och ett kyrkoråd istället för fyra. Varje församling i pastoratet har varsitt församlingsråd som utses av pastoratets kyrkofullmäktige. Församlingsrådets uppgifter är till exempel att yttra sig i ärenden rörande församlingen innan kyrkofullmäktige beslutar.

Nu har nyvalda kyrkofullmäktige haft sitt första sammanträde och valt bland annat ledamöter och ersättare till kyrkoråd och församlingsråd. Efter överläggningar har Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Centerpartiet, Fria Liberaler i Svenska kyrkan och Miljöpartister i Svenska kyrkan kommit överens om att samarbeta för att styra och utveckla Svenska kyrkan i Huddinge och de fyra församlingarna som ingår i pastoratet. Tillsammans har nomineringsgrupperna 21 av kyrkofullmäktiges 35 mandat. Koalition har även genomförts mellan Borgerligt alternativ och Kristdemokrater i Svenska kyrkan. Läs om överenskommelsen.