Foto: Julia Åström_Ikon

Förtroendevalda

Svenska kyrkan är rikstäckande och verksamheten är bred. Det här ”kyrkbygget” är ett omfattande projekt. Det finns flera sätt att delta i bygget. Ett är att ställa upp i kyrkovalet, att ställa sig till förfogande för förtroendeuppdrag. Ett annat är att rösta i kyrkovalet. De som röstar avgör vilka som får förtroendet.

Råd och utskott

De fyra församlingarna i Huddinge bildade 1 januari 2014 ett pastorat. Det innebär bland annat en kyrkoherde, ett kyrkofullmäktige och ett kyrkoråd istället för fyra. Varje församling i pastoratet har varsitt församlingsråd som utses av pastoratets kyrkofullmäktige. Församlingsrådets uppgifter är till exempel att yttra sig i ärenden rörande församlingen innan kyrkofullmäktige beslutar.

Matrikel

En matrikel är en förteckning över politiska organ i Huddinge pastorat.
Matrikel

Överenskommelse om samarbete i Huddinge pastorat 2O22-2026.

Nu har nyvalda kyrkofullmäktige haft sitt första sammanträde och valt bland annat ledamöter och ersättare till kyrkoråd och församlingsråd. Efter överläggningar har Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Centerpartiet, Fria Liberaler i Svenska kyrkan och Miljöpartister i Svenska kyrkan kommit överens om att samarbeta för att styra och utveckla Svenska kyrkan i Huddinge och de fyra församlingarna som ingår i pastoratet. Tillsammans har nomineringsgrupperna 21 av kyrkofullmäktiges 35 mandat. Koalition har även genomförts mellan Borgerligt alternativ och Kristdemokrater i Svenska kyrkan. Läs om överenskommelsen.