Foto: Martin Vind Zettersten

Körer i Vårby Gårds kyrka

Sjung i kör – välkommen att dela gemenskap och glädje genom sången!

Sjung i kör

Våra körer övar, sjunger och har roligt, men medverkar även under konserter och gudstjänster. Varje repetionstillfälle innehåller moment med uppvärmning, repetition samt inlärning av ny musik. Det är alltid gratis att delta i församlingens verksamheter.

All körverksamhet startar vecka 5 vårterminen 2024.

Barnkören (Miniorer) för ålder F–åk 3
Onsdagar i samband med att miniorgruppen träffas.

Diskantkören (Juniorer) för ålder åk 4–6
Torsdagar kl 17:15 i samband med att juniorgruppen träffas.

Kyrkokören, vuxenkör för män och kvinnor
Onsdagar kl 19:00.

Info: Peter Nätterlund, kantor och körledare