Körer i Vårby Gårds kyrka

Sjung i kör – välkommen att dela gemenskap och glädje genom sången!

Sjung i kör

Kören medverkar under konserter och gudstjänster. Varje repetionstillfälle innehåller moment med uppvärmning, repetition samt inlärning av nya körverk och musikstycken. Det är alltid gratis att delta i församlingens verksamheter.

Barnkören (Miniorer) för ålder F–åk 3
Onsdagar kl 16:15 i samband med att miniorgruppen träffas

Diskantkören (Juniorer) för ålder åk 4–6
Torsdagar kl 16:00 i samband med att juniorgruppen träffas

Tonårskören för ålder åk 7–9
Onsdagar kl 17:15 i samband med att tonårsgruppen träffas

Kyrkokören, vuxenkör för män och kvinnor
Onsdagar kl 19:00

Info: 
Peter Nätterlund, kantor