Körer i Vårby Gårds kyrka

Sjung i kör – välkommen att dela gemenskap och glädje genom sången!

Sjung i kör

Kören medverkar under konserter och gudstjänster. Varje repetionstillfälle innehåller moment med uppvärmning, repetition samt inlärning av nya körverk och musikstycken. Det är alltid gratis att delta i församlingens verksamheter.

Barnkören (Miniorer) för ålder F–åk 3
Onsdagar i samband med att miniorgruppen träffas

Diskantkören (Juniorer) för ålder åk 4–6
Torsdagar i samband med att juniorgruppen träffas

Kyrkokören, vuxenkör för män och kvinnor
Onsdagar kl 19:00, start 22/9

Info: 
Peter Nätterlund, kantor

Peter Nätterlund

Svenska kyrkan i Huddinge

Kantor, Sankt Mikaels församling