Foto: Magnus Aronson /IKON

Bli medlem

Oavsett om du är medlem eller inte är du välkommen till kyrkan! Men som medlem bidrar du till att vi kan stödja människor i Sverige och i världen. Du är också med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.

Så blir du medlem

Fyll i formuläret nedan så skickar vi hem en blankett med svarskuvert till dig för underskrift. Förälder kan anmäla sitt barn som medlem i avvaktan på dop.
Det går också bra att formulera dig fritt i ett vanligt brev.
Du kan besöka din församlingsexpedition eller ringa och berätta att du önskar bli medlem i Svenska kyrkan så skickar vi hem en blankett. Kontakta oss på telefon 08-588 697 00.
Här finns kontaktuppgifter till församlingar och kyrkor i Huddinge.

Här kan du även skriva ut blanketten och skicka in med post till församlingen där du bor. Anmälan inträde i Svenska kyrkan (pdf).

Medlem genom dopet

Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Både barn, tonåringar och äldre kan döpas. Rådgör med en präst i din församling om vilken förberedelse för dopet som kan bli aktuell i ditt fall. Läs mer om dop här.

Du som lämnat Svenska kyrkan är välkommen tillbaka som medlem. Om du inte är döpt samråder du med en präst om vilken form av dop som kan bli aktuell i ditt fall.
Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte men församlingen erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära.
Församlingen erbjuder undervisning och samtalsgrupper om dop och Svenska kyrkans tro till alla som önskar. 

Barn som medlem

Barn som döps i Svenska kyrkans ordning blir medlem i Svenska kyrkan.
Vårdnadshavare kan anmäla att deras barn ska vara medlem i Svenska kyrkan även om det inte är döpt. Barn över tolv år ska själva ge sitt samtycke. 
Anmälan inträde i Svenska kyrkan för barn (pdf)

Folkbokförd utanför Sverige

Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt anmäla medlemskap. Har du frågor kring detta eller andra frågor om medlemsskap, kontakta vår växel 08-588 697 00.

Som medlem

Är du med och stöttar samhällets mest utsatta. Du hjälper så att människor i Huddinge, såväl som i resten av Sverige och världen ges möjlighet till ett värdigt liv.
Bidrar du till att kyrkorummen kan finnas för såväl stillhet och eftertanke som gudstjänster och konserter och att kyrkobyggnaderna bevaras till kommande generationer.
Kan du gifta dig och bli begravd i kyrkan.
Bidrar du till att ett brett utbud av verksamheter för alla åldrar kan finnas. 
Här kan du läsa 20 anledningar till att vara medlem i Svenska kyrkan