Foto: Martin Zettersten

Gudstjänster i Flemingsberg

Vi vill att våra gudstjänster ska genomsyras av kärnorden Gemenskap, Glädje, Beröra. Vi kallar dem våra kärnord. Jämför det med kärnor i en frukt. Där sitter livet, kraften och fruktens karaktär. 

Vi firar mässa med söndagsskola i Flemingsbergs kyrka varje söndag kl 11:00.

 

Under några söndagar i höst för vi samtal eller kyrkverkstad på olika teman i anslutning till söndagens gudstjänster. Aktiviteterna sker efter kl 11:00-mässans kyrkkaffe.

Söndagssamtal hösten 2022

Söndag 25 september
Söndag 16 oktober
Söndag 6 november
Söndag 11 december

Ansvariga: Baldur Baldursson, Ingegärd Martinsson och Torbjörn Gustavsson

Kyrkverkstad hösten 2022

Efter högmässan träffas de som vill och skapar och reflekterar 
över tro och liv i vår kyrkverkstad. Vi arbetar med olika material och 
hämtar inspiration från frälsarkransens pärlor och relevanta texter. 
Verkstaden äger rum:

18 september
2 oktober
30 oktober
13 november
4 december

Kontakt: Hanna Björklund, hanna.bjorklund@svenskakyrkan.se

Kynttilämessu – mässa på finska

Ljusmässa på onsdagar kl 13:00. 

Kvällsmässa på onsdagar

Varje onsdag kl 18:00 firar vi en enklare mässa på cirka 30 minuter.

Tillsammans bygger vi den kyrka vi vill tillhöra

Under ett års tid representerade nästan hundra personer församlingen när vi samtalade om vad som är viktigt för oss i vårt arbete. Genom personliga berättelser och goda minnen vaskade vi fram tre kärnord. De orden tror vi är viktiga, att de för oss framåt och ska prägla vår gudstjänst och kyrka.

Med Gemenskap menar vi:

  • Att alla ska känna sig välkomna och sedda
  • Att vi är öppna och respekterar varandras olikheter
  • Att man har rätt till delaktighet på sina egna villkor

Med Glädje menar vi:

  • Att vi ger utrymme för att känna och uttrycka glädje bland annat genom sång, humor, skratt och rörelse
  • Att vi visar varandra värme och omsorg
  • Att vi bärs av tro, hopp och kärlek

Med Beröra menar vi:

  • Att det vi säger och gör präglas av äkthet och närvaro
  • Att våra gudstjänster knyter an till våra liv och vår vardag
  • Att vi prövar nytt och ibland gör det oväntade

Söndagsskola i Flemingsberg

Söndagsskola i Flemingsbergs kyrka i anslutning till söndagsmässan kl 11:00.

Fredagar med fredsbön, lunch och bibelsamtal

Vid lunchtid varje fredag kl 12 samlas vi för bön, lunch och samtal om tro. Du kan var med på allt eller välja bara det som passar dig.