Meny

Gudstjänster Flemingsberg

Våra gudstjänster är tills vidare satta på paus. Vi vill att våra gudstjänster ska genomsyras av kärnorden Gemenskap, Glädje, Beröras. Vi kallar dem våra kärnord. Jämför det med kärnor i en frukt. Där sitter livet, kraften och fruktens karaktär. 

För att minska smittspridningen av Coronaviruset/Covid-19 har vi begränsat vår verksamhet. Samtliga gudstjänster är tills vidare satta på paus.

Tillsammans bygger vi den kyrka vi vill tillhöra

Under ett års tid har nästan hundra personer representerat församlingen när vi samtalat om vad som är viktigt för oss i vårt arbete. Genom personliga berättelser och goda minnen har vi vaskat fram tre kärnord. De orden tror vi är viktiga, att de för oss framåt och ska prägla vår gudstjänst och kyrka.

Med gemenskap menar vi
Att alla ska känna sig välkomna och sedda.
Att vi är öppna och respekterar varandras olikheter.
Att man har rätt till delaktighet på sina egna villkor.

Med Glädje menar vi
Att vi ger utrymme för att känna och uttrycka glädje bl a genom sång, humor, skratt och rörelse.
Att vi visar varandra värme och omsorg.
Att vi bärs av tro, hopp och kärlek.

Med beröra menar vi
Att det vi säger och gör präglas av äkthet och närvaro.
Att våra gudstjänster knyter an till våra liv och vår vardag.
Att vi prövar nytt och ibland gör det oväntade.