Foto: Anita Jonsson

Gudstjänster i Flemingsberg

Vi vill att våra gudstjänster ska genomsyras av kärnorden Gemenskap, Glädje, Beröra. Vi kallar dem våra kärnord. Jämför det med kärnor i en frukt. Där sitter livet, kraften och fruktens karaktär. 

Vi firar mässa med söndagsskola i Flemingsbergs kyrka varje söndag kl 11:00.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen. För samtliga gudstjänster gäller från och med 1 december en gräns för antal besökare på max 100 personer. Vid begravningar, dop och vigslar är det också en gräns på 100 besökande som kan medverka. Inga vaccinationsbevis krävs.

Söndagssamtal hösten 2021

Under fyra söndagar i höst för vi samtal på olika teman i anslutning till söndagens gudstjänster. Samtalen sker efter kl 10:00-mässans kyrkkaffe och är cirka 40 minuter långa.

Söndag 12/9 Tema: ”Kyrk-rum”

Söndag 10/10 Tema: ”Kyrk-musik”

Söndag 7/11 Tema: ”Kyrk-ljus”

Söndag 19/12 Tema: ”Kyrk-färg”

Ansvariga: Baldur Baldursson, Ingegärd Martinsson och Torbjörn Gustavsson

Kynttilämessu – mässa på finska

Ljusmässa på onsdagar kl 13:00.

Kvällsmässa på onsdagar

Varje onsdag kl 18:30 firar vi en enklare mässa på cirka 30 minuter.

Här hittar du aktuell information om våra gudstjänster:

Tillsammans bygger vi den kyrka vi vill tillhöra

Under ett års tid representerade nästan hundra personer församlingen när vi samtalade om vad som är viktigt för oss i vårt arbete. Genom personliga berättelser och goda minnen vaskade vi fram tre kärnord. De orden tror vi är viktiga, att de för oss framåt och ska prägla vår gudstjänst och kyrka.

Med Gemenskap menar vi:

  • Att alla ska känna sig välkomna och sedda
  • Att vi är öppna och respekterar varandras olikheter
  • Att man har rätt till delaktighet på sina egna villkor

Med Glädje menar vi:

  • Att vi ger utrymme för att känna och uttrycka glädje bland annat genom sång, humor, skratt och rörelse
  • Att vi visar varandra värme och omsorg
  • Att vi bärs av tro, hopp och kärlek

Med Beröra menar vi:

  • Att det vi säger och gör präglas av äkthet och närvaro
  • Att våra gudstjänster knyter an till våra liv och vår vardag
  • Att vi prövar nytt och ibland gör det oväntade