Foto: Anita Jonsson

Gudstjänster Flemingsberg

Vi vill att våra gudstjänster ska genomsyras av kärnorden Gemenskap, Glädje, Beröras. Vi kallar dem våra kärnord. Jämför det med kärnor i en frukt. Där sitter livet, kraften och fruktens karaktär. 

Vi firar gudstjänst digitalt

Vi i Svenska kyrkan i Huddinge vill hjälpa till att minska smittspridningen i samhället. Det innebär att alla fysiska samlingar, både gruppaktiviteter inomhus och utomhus, tar paus tills vidare. Detta gäller även gudstjänster, andakter och konserter.  

Vi kommer i stället att fira gudstjänst digitalt varje söndag samt under julens högtider. De digitala gudstjänsterna kommer att publiceras på hemsidan och församlingarnas Facebooksidor samt Youtubekanaler. Våra kyrkorum är också öppna varje söndag för enskild andakt, bön och ljuständning.

Vi följer regeringens beslut om maxantal. Högst 8 personer får vistas samtidigt i kyrkorummet, även vid dop och vigslar. När det gäller begravningar finns det ett undantag så att 20 anhöriga får vara närvarande. Detta gäller från och med 24/11 2020.

Vi finns självklart tillgängliga för enskilda samtal, det går bra att boka via vår växel 08-588 697 00.

Här hittar du aktuell information om våra gudstjänster:

Tillsammans bygger vi den kyrka vi vill tillhöra

Under ett års tid har nästan hundra personer representerat församlingen när vi samtalat om vad som är viktigt för oss i vårt arbete. Genom personliga berättelser och goda minnen har vi vaskat fram tre kärnord. De orden tror vi är viktiga, att de för oss framåt och ska prägla vår gudstjänst och kyrka.

Med Gemenskap menar vi
Att alla ska känna sig välkomna och sedda.
Att vi är öppna och respekterar varandras olikheter.
Att man har rätt till delaktighet på sina egna villkor.

Med Glädje menar vi
Att vi ger utrymme för att känna och uttrycka glädje bl a genom sång, humor, skratt och rörelse.
Att vi visar varandra värme och omsorg.
Att vi bärs av tro, hopp och kärlek.

Med Beröra menar vi
Att det vi säger och gör präglas av äkthet och närvaro.
Att våra gudstjänster knyter an till våra liv och vår vardag.
Att vi prövar nytt och ibland gör det oväntade.