Foto: Anita Jonsson

Gudstjänster i Flemingsberg

Vi vill att våra gudstjänster ska genomsyras av kärnorden Gemenskap, Glädje, Beröras. Vi kallar dem våra kärnord. Jämför det med kärnor i en frukt. Där sitter livet, kraften och fruktens karaktär. 

Vi firar andakt utomhus i sommar!
Från och med den 6 juni firar vi sommarandakt utomhus i kyrkparken (bakom kyrkan) kl 11:00 varje söndag.

Från och med den 27 juni firar vi dubbla andakter om söndagar: I kyrkparken kl 11:00 och på Visättra ängar kl 13:00.

Obs! Utomhusandakterna ställs in vid regn.

Vi har även söndagsskola för barnen inomhus i samband med andakten kl 11:00. Klicka här för att läsa mer här om söndagsskolan.

Vårt kyrkorum är också öppet varje söndag för enskild andakt, bön och ljuständning.

Från och med den 1 juni utökas maxantalet som kan delta vid dop, bröllop och begravningar i kyrkorummet till 20 personer. Samma antal gäller för församlingssalen om man vill boka den för servering.

Vi finns självklart tillgängliga för enskilda samtal, det går bra att boka via vår växel 08-588 697 00.

Här hittar du aktuell information om våra gudstjänster:

Tillsammans bygger vi den kyrka vi vill tillhöra

Under ett års tid har nästan hundra personer representerat församlingen när vi samtalat om vad som är viktigt för oss i vårt arbete. Genom personliga berättelser och goda minnen har vi vaskat fram tre kärnord. De orden tror vi är viktiga, att de för oss framåt och ska prägla vår gudstjänst och kyrka.

Med Gemenskap menar vi
Att alla ska känna sig välkomna och sedda.
Att vi är öppna och respekterar varandras olikheter.
Att man har rätt till delaktighet på sina egna villkor.

Med Glädje menar vi
Att vi ger utrymme för att känna och uttrycka glädje bl a genom sång, humor, skratt och rörelse.
Att vi visar varandra värme och omsorg.
Att vi bärs av tro, hopp och kärlek.

Med Beröra menar vi
Att det vi säger och gör präglas av äkthet och närvaro.
Att våra gudstjänster knyter an till våra liv och vår vardag.
Att vi prövar nytt och ibland gör det oväntade.